Die volgende byeenkomste vind om 11:00 by Blue Crane Restaurant plaas:

  • 11 Junie – Skriflesing: Spreuke 8
  • 18 Junie – Inligting word later deurgegee
  • 25 Junie – 2 Konings 2

Navrae:  Fanie Cronje (083 415 1452) en Kobus Myburgh (083 227 7185)

 

Share