Die volgende byeenkomste vind om 11:00 by Blue Crane Restaurant plaas:

  • 19 Februarie:  Skriflesing  –  Genesis 45

Navrae:  Fanie Cronje (083 415 1452) en Kobus Myburgh (083 227 7185)

 

Share