Laat ons hierdie tyd koester
en dit steeds onthou as ‘n tyd van
Hoop, Vrede, Vreugde en Liefde.
Geseënde Kersfees en ‘n voorspoedige 2019.
Hermien, Johan, Margaret, Naomi, Paul en Sandra

Share