Die voorsitter van die taakspan missionaliteit, Hannes Bezuidenhout laat weet dat predikante en kerkraadslede van Noordelike Sinode, wat die onderstaande kursus wil bywoon dit teen half prys kan doen.  Die taakspan sal instaan vir die ander helfte van die koste.  Laat weet asseblief die Sinodehuis indien jy inskryf vir die kursus.

Excelsus reeks: Bybel en missionaliteit:  Sleutel en slot – missionaliteit as verstaansleutel

In hierdie eerste aanbieding word daar nagedink oor ‘n missionale hermeneutiek: Wat beteken dit as mens die Bybel deur die lens van missionaliteit lees? Wat sê die Bybel oor die kerk en gelowiges wat deur God gestuur word om ‘n verskil te gaan maak in die wêreld?
Datum19-20 Februarie 2019
Plek:  NG Gemeente Suidoos-Pretoria/Stellastraat,  H/v Olivier en Stellastraat, Waterkloof.
Aanbieder:  Dr André Bartlett en ds Leon Westhof
Koste:  R380
VBO:  25 punte
RSVP: Voor of op 15 Februarie 2019 – Kontak Rika van Rensburg vir navrae by 012 420 6738 (08:00 – 13:00)

Share