By die laaste SDR vergadering is daar ‘n taakspan vir vroeë kindontwikkeling (SKO) in die lewe geroep.
Kontak vir Lizette van Rooyen by lizvanrooyen@gmail.com, sel 084 690 1971, indien jy wil betrokke raak.

 

Share