Die Taakspan Ringsontwikkeling bied eerskomende Woensdag (10 April) ʼn werkswinkel oor Ringsvisitasie by Stellastraat in Pretoria aan.

Volledige inligting is reeds aan ringsvoorsitters en –skribas gestuur.   [Lees die dokument hier…]

Kontak gerus vir James Kirkpatrick indien daar enige navrae is (082 852 7947 / james@kirkpatrick.org.za)

 

Share