Die Taakspan Ekonomie het op 28 Augustus ‘n gesprek met Dr Johan Pieters gevoer. Johan het onlangs sy PhD by UKZN voltooi oor Gereformeerde Teologie en Ekonomie.

Waarmee Johan ons gehelp het is om te verstaan dat die ekonomie nie ‘n “ding” is “buite” of “bo” ons gemeenskappe nie, maar dat ons die ekonomie, maak nie saak watse ekonomiese sisteem op ‘n gegewe stadium dominant is nie, as ingeweef in die sosiale weefsel van ons gemeenskappe moet sien.

Dit beteken onder andere dat ons moet leer om die plek van ‘n hele reeks aktiwiteite wat ons gemeenskappe in stand hou, en gesond hou, moet leer raaksien as ‘n fundamentele bousteen van ons ekonmiese lewe – nie net waar sulke aktiwiteite met geld vergoed word nie. Ons sou hier dalk juis kan begin dink aan kritiese werk wat gemeenstes in individuele gelowiges in hulle gemeenskappe doen sonder enige verwagting dat daar geld by betrokke sal wees.

Waarmee Johan ons ook help is om raak te sien hoe van ons eie teologiese idees belangrike insigte kan gee vir hoe ons vandag oor die ekonomie dink. Hy praat veral oor verbond, voorsiening, en opoffering.

Lees gerus twee van Johan se publikasie oor teologie en ekonomie hier:

Sacrifice, Reformed Theology, and Economic Structures

Liberating reformed theology, social-embedded economics, and the white Afrikaans Reformed Churches

Share