Die Taakspan Ekonomie het op 25 September ‘n gesprek met Prof Ndikho Mtshiselwa gevoer. Ndikho se navorsing fokus op vrae rondom grond en land en die Ou Testament. In die huidige politieke klimaat is dit uiteraard ‘n belangerike onderwerp.

Ndikho se uitnodiging is dat ons die gesprek oor grondhervorming aanpak met ‘n sterker fokus op die huidige realiteit as die geskiedenis. Dit beteken dat ons nie vasval in eindelose debatte oor hoe grond bekom of onteien is nie, maar bloot die feite in die oë kyk dat grondbesit in Suid Afrika tans patrone van ekstreme ongelykheid toon – beide op grond van ras en geslag. Ons sal hierdie verskillende ongelykhede gelyktydig op die tafel moet sit.

Daar is by hom, soos by meeste mense in die land, geen twyfel dat die vrae oor geregtigheid in grondbesig onvermydelik is, en dat ernstige ingrype dringend nodig is nie. Maar die moeiliker gesprek is wat gebeur na patrone van grondbesit verander het. Soos ‘n refrein vra hy hoe ons seker maak dat nuwe boere die nodige vaardighede en toegang tot markte het om ekonomies suksesvol te kan boer. En hierin kan die NG Kerk ‘n belangrike rol speel.

Een van Ndikho se vele publikasies kan hier gelees word.

Share