Die gesprekke en debatte oor die ekonomie, ekonomiese ongelykheid, ekonomiese sisteme, en die toekoms van ons gedeelde menswees op aarde, neem bladsye en bladsye van ons koerante en rakke van ons biblioteke op op hierdie stadium. Dit is geen geheim dat dit in die afgelope jare ’n brandpunt geword het in Suid Afrika nie. Ja, dit was waarskynlik nog altyd, maar veral in die afgelope jare word dit vrae wat nie langer ignoreer kan word nie.

Dit is vir ons duidelik dat ons binne die kerk saam gaan moet dink oor hoe ons as Christene dink oor die ekonomie. As Noordelike Sinode wil ons dus in die tyd wat kom hieroor met mekaar gesels.

Maar as kerk wil ons ook op ’n spesifieke manier hieroor begin praat. Ons eerste stopplek is nie om te luister na die ekonomiese kenners of die groot stemme wat vir hierdie of daardie model argumenteer nie. Toe ons die eerste gesprekke oor die werk van die taakspan ekonomie begin voer het was ons oortuig dat ons as kerk eerstens na ons eie bronne moet terugkeer.

Ons wil dus in die eerste plek in die maande of meer wat kom stilstaan by die Bybel. Ons weet dat die Bybel nie stilbly oor ons lewe saam met mekaar nie, en ook nie oor wat ons vandag onder die idee van die “ekonomie” sou beskryf nie.

Die tweede plek waar ons hoop om saam te gaan luister is by ons mede-Christene uit ander kerke. Ons ekumeniese vennote. Veral kerke in Suid Afrika en Afrika, maar ook in breër globale ekumeniese gesprekke.

Op hierdie webtuiste gaan ons in die weke en maande wat kom van tyd tot tyd bronne oplaai wat ons kan help in die gesprek. Daar sal ook spesifieke gespreksgeleenthede gereël word waar ons mekaar in die oë kan kyk en saam luister na wat ons hieruit leer. Ons hoop dat jy saam met ons sal lees, dink, en praat, sodat ons ook op meer verantwoordelike wyse uiteindelik die kerk se getuienis kan laat hoor.

Share