Op 29 en 30 Oktober het ‘n groep predikante en lidmate van Noordelike Sinode by Good Shephard bymekaar gekom om saam tekste te lees. Tekste uit die Bybel, die ekumeniese beweging, en die NG Kerk het onderskeidelik op ons tafel gekom terwyl ons saam dink oor Christen wees binne die Suider Afrikaanse ekonomie.

Terwyl ons onder leiding van Eben Scheffler en Alphonso Groenewald Bybel lees besef ons duidelik dat die Bybel nie ‘n eenduidige boodskap oor “armoede” het nie. Ons sal die interne debat en kontestasie ernstig moet neem as ons ernstig wil dink oor wat ons vanuit die Bybel hoor. Dit vra vir ‘n ietwat ander omgang met die Bybel as wat tipies is in kerklike dokumente, maar kan ons dalk help om juis beter in gesprek te gaan met die vrae rondom die ekonomie, waar daar ook ‘n koor van stemme teenwoordig is.
Ons lees die Accra belydenis, en leer by Frans du Plessis oor die verskillende wyses waarop die kerk oor die wêreld op Accra reageer het. Ons weet ons moet die NG Kerk se ekumeniese afsluiting uit die verlede ernstig in die oë kyk, en daarom ekumeniese stemme oor die ekonomie ernstig opneem, maar ook ons plek in Afrika ernstig opneem, en veral hoor hoe die kerk in Afrika oor die ekonomie dink. Ons het nog ‘n lang pad van luister wat voorlê.
Herman Rudolph, dosent in ekonomie by Unisa en lidmaat by Doornkloof gemeente, het vir die twee dae by ons aangesluit, en homself ook verbind om ‘n permanente deel van die taakspan te word. Hy herinner ons ook dat daar baie werk voorlê om die wyse waarop gelowiges oor geregtigheid dink in verband te bring met die taal wat gebruik word om ekonomiese sisteme te beskryf.
Ons volgende gesprek vind op 27 November 2018 plaas by die sinodale kantore. Herman gaan ons begelei in ‘n gesprek oor “ekonomie 101 vir predikante”. Ons gesprekke is oop, en ons nooi almal uit om te kom saam luister en saam gesels.
Share