Die Taakspan Ekonomie het op 30 Julie ons laaste gesprek vir die 2018/19 periode mte Massimo De Luca gevoer. De Luca is die hoof van handel en ekonomie van die Europese Unie se afvaardiging na Suid Afrika. Hy was die afgelope 5 jaar in Suid Afrika, en die 5 jaar voor dit in Nigerië. Alhoewel sy aanbieding fokus op die groot vrae rondom die Afrika Handelsooreenkoms, en die toekoms van handel tussen Afrika en Europa, deel hy ook iets van sy gedagtes rondom die rol van die kerk en oor Suid Afrika.

Aan die een kant is dit goed om te hoor dat hy, ten spyte van kritiek, ook baie positief is oor Suid Afrika se potensiaal. Hy plaas veral klem op die belangrike rol wat Suid Afrika internasioneel speel  rondom vredeswerk, maar beklemtoon ook die bestaande infrastruktuur in Suid Afrika, waarop gebou kan word.

Aan die ander kant is hy skerp krities oor die voortgaande ruimtelike verdelings tussen ryk en arm, swart en wit, in Suid Afrika. Dit beskou hy as ‘n ernstige risiko, en iets waaraan ons dringend moet aandag gee. Saam met hierdie verdelings is daar in Suid Afrika se stede te min plekke waar ons bymekaarkom (markte, restaurante or kuierplekke wat nie in winkelsentrums vasgevang is nie, ens.), en te min plekke waar plaaslike ekonomiese aktiwiteite kan ontstaan – plekke waar mikro-besighede wat goed regmaak of verkoop kan bymekaarkom, sodat die plaaslike ekonomiese aktiwiteite bevorder kan word. Onvermydelik kom die vraag oor die rol wat plaaslike gemeentes kan speel om ruimtes te help vorm en verander by ons op.

Op ‘n breër vlak beklemtoon hy die belangrikheid van die kerk, omdat die kerk dit kan regkry om nie alleen oor eie belange nie, maar oor dit wat goed is vir almal  te praat. In die wêreld vandag is hierdie stem wat soek na dit wat ten diepste goed is stil, en ‘n stem wat gehoor moet word.

Share