By herhaling moes ons in gesprekke van die 2018/19 Taakspan Ekonomie mekaar in die oë kyk en beklemtoon dat die gesprek oor die ekonomie ook ‘n gesprek is wat op die grond, in gemeentes en plaaslike gemeenskappe, moet plaasvind. Johan Pieters het ons heel aan die begin van ons proses herinner dat die ekonomie veronderstel is om ter wille van gemeenskappe te bestaan, maar dat ons moderne wêreld hierdie verhouding omgedraai het, sodat daar maklik gedink word dat gemeenskappe bestaan ter wille van die ekonomie.

Ons hoop dus dat die kort (3-4 bladsye) verslag waarin ons opmerkings maak oor wat ons hoor in die NG Kerk, Bybel, en ekumeniese gedagtes rondom die ekonomie gesprek an stimuleer. Lees dit gerus, en neem vrymoedigheid om enige gedagtes of terugvoer aan die voorsitter, Cobus van Wyngaard, te stuur by cobus.w@gmail.com.

Verslag, Taakspan Ekonomie 2018/19 – http://noordsin.ngkerk.net/wp-content/uploads/sites/3/2019/07/Bylaag-E-2019-taakspan-ekonomie-verslag-finaal.pdf

Een wyse waarop ons gemeentes probeer help is deur ‘n stel  preeksketse wat uit die werk van die taakspan ontwikkel het. Eben Scheffler, voorheen van Unisa, het hierin ‘n uitsonderlike rol gespeel. Die kort gedagtes oor Bybeltekste uit Lukas, en oor wat ons daarin kan hoor in ons tyd, sou ‘n enkele, of ‘n reeks, preke kon vorm, of dalk inhoud gee vir ‘n Bybelstudie geleentheid. Eben kan ook gekontak word om deel te neem aan so ‘n geleentheid in ‘n gemeente: schefeh@gmail.com.

Preeksketse, Ekonomie in Lukas 10-16 – http://noordsin.ngkerk.net/wp-content/uploads/sites/3/2019/07/Bylaag-E1-2019-taakspan-ekonomie-preeksketse.pdf

Share