Kursus om as spirituele begeleier opgelei te word

Die kursus word in 7 blokke van 3 dae aangebied oor ’n tydperk van 15 maande. Die klem lê op ervaring en inoefening. Meestal by Stellastraatgemeente van die NG Kerk in Brooklyn, Pretoria, en gedeeltelik by Origins retreatsentrum naby Rustenburg.

Dit val onder toesig van die NG Ring van Suidoos-Pretoria en is ook met Excelsus van die NG Kerk gekoppel. Predikante kan 150 VBO-punte verdien. Daar is sewe aanbieders betrokke. Volgende jaar se kursus sal die elfde een wees.

Aansoeke sluit 30 September 2019 en die kursus begin op 17 Februarie 2020.

Volledige inligting te kry by http://sentrumvirspiritualiteit.co.za/kursus-in-begeleiding/.

Navrae by Willem Nicol 083 966 7831.

Share