Andrew Kok, bestuurder van die Argief, skryf soos volg: “Die NG Kerk Argief het met ‘n projek begin waar die geskiedenis van die NG Kerk, sy gemeentes en predi­kante opgeteken word. Hierdie inligting word aangeteken op ‘n webblad waar dit vir die breë publiek beskikbaar gestel word“.

Daar is by elke gemeente ‘n stigtingsdatum, foto van die kerkgebou, ‘n kort gemeentegeskiedenis (wat insluit enige dogtergemeentes en predikante wat daar bedien het) asook biografieë van predikante wat in diens van die kerk was.

  • Lees hier verder, asook hoe jy kan help om die databasis so volledig moontlik te maak.
  • Stuur asb. enige aanbevelings en regstellings na hierdie
Share