AGENDA:  Die volledige agenda kan aanlyn gelees word by http://ngkerk.net/sinode2019/.

OPNAME: GEMEENTES neem kennis:  Laat jou stem hoor! Daar word gevra dat gemeentes besin oor ses sake: die eksterne en die interne uitdagings wat die kerk raak, die roeping en die bediening van die kerk, die toekomstige teologiese rigting, en die struktuur van die NG Kerk. Daar verskyn weeklikse vraelyste op Kerkbode se webblad, maar terugvoer en gedagtes kan ook gestuur word aan beplanning@ngkerk.net.

Share