‘n Dinamiese gespreksgeleentheid oor “Watter leierskap het die Kerk nodig?” word deur die Taakspan van Leieskapontwikkeling van Noordelike Sinode aangebied in samewerking met Excelsus.
Datum: 29 Oktober
Plek: NG Monumentpark
Tyd: 08h30 -13h30 (Verversings en ligte middagete ingesluit)
Koste: R150 pp (binne Sinode) en R200 pp (buite Sinode)
VBO punte: 3 Punte
Sprekers: Kallie Roos en Theuns Eloff
Bespreek asb @ 18 Oktober by: Sinodehuis 012 4406525 of Jan Botha 0823523953
Koste: R150 pp (binne Sinode) en R200 pp (buite Sinode) – Gelde kan inbetaal word in : Rekening: NEDBANK; NG Kerk Noordelike Sinode; Rek no : 1497 016 339; Tak : 198-765 – met die Verwysing: Jou naam & van: Leiersk29/10

Share