Ander dienste

AcaDeo Behuising vir Bejaardes en Afgetredenes

Indien jy ‘n belydende Christen is, 55 jaar of ouer met geen inwonende afhanklikes nie en jy nog gesond en selfversorgend is en hou van die bosveld en die pragtige natuurskoon wat die omgewing jou bied, kwalifiseer jy vir een van die 42 nuwe en moderne wooneenhede wat te Emmarentia Geldenhuys Kampterrein, nou AcaDeo net buite Warmbad, gebou word.  Die goeie nuus is dat daar reeds 3 eenhede beskikbaar en gereed is vir okkupasie!

Lees die pamflet vir al die inligting:
Inligtingspamflet, bl 1 [kliek hier]
Inligtingspamflet, bl 2 [kliek hier]

Argief van die NG Kerk in SA

Die argiefgebou is in die pragtige Stellenbosch geleë, maar lewer ‘n landswye argiefdiens aan die Algemene Sinode en ses van die tien streeksinodes van die NG Kerk. Hulle huisves ook die Verenigende Gereformeerde Kerk (Algemene Sinode en Kaapland) se argivalia.
Navrae:  Kontak hulle by tel 021 882 9923, faks 086 617 5963, argief@kaapkerk.co.za.
Webblad: http://kerkargief.co.za

 

BESTMED 

Navrae:  Vir enige inligting, kontak me Veronica Stuurman, by e-pos mailto:veronicas@bestmed.co.za.
Webblad: www.bestmed.co.za

 

Christelik-Maatskaplikeraad (CMR) – Noord

Die CMR lewer per ooreenkoms kinder- en gesinsorgdienste aan die Sinode, deur middel van ’n verskeidenheid gemeenskapsentrums en CMR Ringskantore.
Navrae:  Kontak die Direkteur, CMR Noord: Me Maryke Venter, SKDB Sentrum, tel 012 460 9272/3/4, faks 012 460 8531, e-pos cmr@cmrn.co.za
Webbladwww.cmrn.co.za

 

Fakulteit Teologie – Universiteit van Pretoria

Webblad:  www.up.ac.za/faculty-of-theology
Kerkeie Teologiese Opleiding – Hoof: Dr Kobus (JA) Myburgh, tel 012 420 4620 (k), faks 012 420 5276, e-pos ngkerk@up.ac.za
Excelsus (Voortgesette Bedieningsontwikkeling) – Hoof: Dr André Bartlett, Excelsus, tel 012 420 4441 (k), e-pos andre.bartlett@up.ac.za

 

Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke

Die Jaarboek bestaan uit inligting oor sinodes, streeksinodes, ringe, gemeentes en predikante.  Navrae:  kontak Bybel-Media by tel 0860 26 33 42, e-pos bestel@bmedia.co.za.
Webblad: www.bybelmedia.org.za

 

Predikante en Amptenare Pensioenfondse 

Navrae:  Mnr Theo Smith, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0415, faks 086 696 3548, e-pos theo@pensioene.co.za

 

STABILIS

Bied kliniese en nasorgdienste aan persone met substansafhanklikheid.  Navrae – e-pos director@stabilistc.co.za, tel/faks 012 333 7702.
Webbladwww.stabilis.org.za

 

TUISTES VIR BEJAARDES EN ANDER PERSONE

SKDBM-tuistes vir bejaardes

Gemeentelike tuistes vir bejaardes

  • Huis Davidtsz (Pretoria) – Navrae: Die Uitvoerende Bestuurder, tel 012 323 3965.
  • Huis Herfsblaar (Queenswood) – Navrae: Die Bestuurder, tel 012 333 4445.

 

Share