Covid-19 Dokumente

Nuutste inligting

[2020/05/21] Nasionale Biddag

Gustav Claassen, Algemene Sekretaris skryf:  Neem asseblief kennis dat die President versoek het dat ‘n Nasionale Biddag geoormerk word vir Vrydag, 29 Mei 2020.  Meer besonderhede oor hoe die geleentheid ingeruim sal word, sal binnekort deur die kantoor van die Algemene Sinode deurgegee word.


[2020/05/21]  Gustav Claassen, Algemene Sekretaris skryf:

“Beste kollegas,  Een van die prioriteite wat geidentifiseer is tydens die Algemene Sinode verlede jaar is die omvorming van  strukture tot gesinkroniseerde, ekumenies geïnte­greerde netwerke. Die Church Unity Commission (CUC) het materiaal beskikbaar gestel wat gemeentes/ringe kan gebruik in die komende tyd.
Aangeheg is die material wat gebruik kan word om samewerking met ons ekumeniese vennote te versterk”.

Church Unity Commission (CUC) – Material for Week of Prayer:
* Letter introducing the Week of Prayer [kliek hier]
* Week of Prayer final Pamphlet [kliek hier]
* Ecumenical Service [kliek hier]
* Prayer in the time of Caronavirus [kliek hier]


[2020/05/18]  Wat word van my pensioene in Covid-19

Ilana de Witt, konsultant by Simeka, deel hiermee die Mei-nuusbrief wat belangrike vraagstukke aanspreek. [Kliek hier…]

 

[2020/05/14] Boodskap van die Moderator

Dewyk Ungerer, Moderator van die Noordelike Sinode skryf soos volg aan die gemeentes en predikante:  Kliek hier

 

[2020/05/14] Toolkit vir gemeentes – Handige hulpbron vir gemeentes
Nico Mostert van NG Kerk Vrystaat skryf: “Hierdie tye van afsondering, humanitêre krisisse en hulpverlening plaas ons almal in ongekarteerde vaarwaters! Hier vanuit die Sinode Vrystaat, in samewerking met Wes-Kaap en Bybel-Media, het ons ‘n praktiese “toolkit” vir gemeentes saamgestel vir gebruik tydens krisistye soos nou met COVID-19.  Die idee is nie om al die antwoorde te gee of om al die hulpbronne te lys wat beskikbaar is nie. Ons wil wel gemeenteleiers en lidmate bemagtig met iets in die hand waarmee hulle hul roeping om kerk te wees, in krisistye kan uitleef.

* Gebruik hierdie skakel om die “toolkit” af te laai. Gebruik asseblief die artikels, webwerfskakels en video bydraes en moedig gemeentes aan om dit te gebruik. Lewer gerus julle eie bydraes en deel julle stories onder Aksie.

 

[2020/05/14]  NG Kerk se reaksie op Covid-19
Die dokument, soos deur Gustav Claassen (Algemene Sekretaris van die NG Kerk) verskaf, dek die meeste van die vrae wat in hierdie tyd gevra word soos byvoorbeeld:
* Mag kerkkantore open selfs as godsdienstige byeenkomste nie toegelaat word nie?
* Kan huwelike bevestig word terwyl die registrasie van huwelike by die Departement van Binnelandse Sake nie oral moontlik is nie?
* Wat is toelaatbaar met begrafnisse?
* Is die uitdeel van kospakkies en die uitreik na gemeenskappe buite gemeentegrense moontlik?
* Wanneer sal erediensbyeenkoms weer moontlik wees?  Lees dié volledige dokument by http://ngkerk.net/

 

[2020/05/07] Inperking: Interpretasie van Fase 4
*  Covid-19 Interpretasie van Fase 4 – Dokument van Dewyk Ungerer  [Kliek hier]
*  National Disaster Payment – Excel templaat [Kliek hier]
*  Employers Account Information [Kliek hier]
*  Letter of Autority Company [Kliek hier]
*  Undertaking Letter Covid19 [Kliek hier]

 

[2020/05/07] Mag gemeentes aanhou kospakkies versprei?
Vanweë die huidige polimiek oor die uitdeel van kospakkies, het die Noordelike Sinode se maatskappy waaronder al ons organisies wat met diens van barmhartigheid gemoeid is, resorteer, die SKDBM, vir ons leiding gegee.
Kliek hier vir Botha van Aarde, uitvoerende beampte, se skrywe oor wat ons te doen staan.

 

[2020/05/04/]  Covid-19 Nuus uit die Sinodehuis [Kliek hier]
*  Bylaag.  [Kliek hier]

Vorige inligting

[2020/04/20]  ‘n Versoek rondom samewerking [Kliek hier]
*  On the Coronavirus Pastoral Plan of SACC 9444  [Kliek hier]

[2020/04/15]  Covid-19 en Bydraes vir gesamentlike werk  [Kliek hier]

[2020/03/24]  Groete uit die Sinodehuis Jaar 6 no 1  [Kliek hier]

Share