Datums

AMPTELIKE SKOOLKWARTALE

Nuutste uitgawe van die Gazette no. 43769 met die nuwe 2021 skoolkwartale:  Kliek hier

Neem asb kennis dat die skoolkwartale 2020 verander het agv die Covid-19 pandemie.
Die Departement van Basiese Onderwys se amptelike skoolkwartale vir 2019-2021 – Kliek hier


DATUMS

Soos dit verskyn in die Jaarboek van die NG Kerke (bl 51)

2020

2021

Nuwejaarsdag 1 Januarie 1 Januarie
Week van gebed Januarie Januarie
Lydensweke begin 23 Februarie 14 Februarie
Biddag vir Opvoeding en Onderwys 9 Februarie 14 Februarie
Sinodale Dankdag (VS) 9 Februarie 14 Februarie
Aswoensdag 26 Februarie 17 Februarie
Wêreldbiddag vir vroue 6 Maart 5 Maart
Wêreldbiddag vir mans 7 Maart 6 Maart
Menseregtedag 21 Maart 21 Maart
Dag van Danksegging & Verootmoediging 5 April 4 April
Goeie Vrydag 10 April 2 April
Paasfees 12 April 4 April
Gesinsdag 13 April 5 April
Vryheidsdag 27 April 27 April
Werkersdag 1 Mei 1 Mei
Sinodale Bid- en Dankdag (Kaap) 3 Mei 2 Mei
Arbeidsondag 3 Mei 2 Mei
Moedersdag 10 Mei 9 Mei
Hemelvaart 21 Mei 13 Mei
Pinksterfees 31 Mei 23 Mei
Biddag vir die Ekologie 7 Junie 6 Junie
Biddag vir Jeug en Kategese 14 Junie 13 Junie
Jeugdag 16 Junie 16 Junie
Nasionale Dag vir Blindes 21 Junie 20 Junie
Vadersdag 21 Junie 20 Junie
Biddag vir Alkoholiste (VS) 28 Junie 27 Junie
Biddag vir Middel- en Rehabilitasie-Afhanklikes (NAM) 28 Junie 27 Junie
Nasionale Vrouedag 9 Augustus 9 Augustus
Bybelsondag 30 Augustus 29 Augustus
Nasionale Biddag vir Dowes 6 September 5 September
Leprosedag (Melaatse) 13 September 12 September
Sinodale Bid- en Dankdag (VS) 13 September 12 September
Toerustingsondag 13 September 12 September
Erfenisdag 24 September 24 September
Bediening aan die Jode 27 September 12 Oktober
Biddag vir Bejaardes 4 Oktober 3 Oktober
Biddag vir Gesondheidsdienste 18 Oktober 17 Oktober
Hervormingsfees 25 Oktober 31 Oktober
Biddag vir Beskermingsdienste 15 November 21 November
Biddag in Aansluiting by Wêreldvigsdag 29 November 28 November
Wêreldvigsdag 1 Desember 1 Desember
Versoeningsdag 16 Desember 16 Desember
Kersdag 25 Desember 25 Desember
Welwillendheidsdag 26 Desember 26 Desember
Openbare vakansiedag 27 Desember

 

Share