Datums

AMPTELIKE SKOOLKWARTALE

Die Departement van Basiese Onderwys se amptelike skoolkwartale vir 2019-2021 – Klik hier


DATUMS

Soos dit verskyn in die Jaarboek van die NG Kerke (bl 51)

2019

2020

Nuwejaarsdag 1 Januarie 1 Januarie
Week van gebed Januarie Januarie
Lydensweke begin 3 Maart 23 Februarie
Biddag vir Opvoeding en Onderwys 10 Februarie 9 Februarie
Sinodale Dankdag (VS) 10 Februarie 9 Februarie
Aswoensdag 6 Maart 26 Februarie
Wêreldbiddag vir vroue 1 Maart 6 Maart
Wêreldbiddag vir mans 2 Maart 7 Maart
Menseregtedag 21 Maart 21 Maart
Dag van Danksegging & Verootmoediging 7 April 5 April
Goeie Vrydag 19 April 10 April
Paasfees 21 April 12 April
Gesinsdag 22 April 13 April
Vryheidsdag 27 April 27 April
Werkersdag 1 Mei 1 Mei
Sinodale Bid- en Dankdag (Kaap) 5 Mei 3 Mei
Arbeidsondag 5 Mei 3 Mei
Moedersdag 12 Mei 10 Mei
Hemelvaart 30 Mei 21 Mei
Biddag vir die Ekologie 2 Junie 7 Junie
Pinksterfees 9 Junie 31 Mei
Biddag vir Jeug en Kategese 9 Junie 14 Junie
Jeugdag 16 Junie 16 Junie
Nasionale Dag vir Blindes 16 Junie 21 Junie
Vadersdag 16 Junie 21 Junie
Openbare vakansiedag 17 Junie
Biddag vir Alkoholiste (VS) 23 Junie 28 Junie
Biddag vir Middel- en Rehabilitasie-Afhanklikes (NAM) 23 Junie 28 Junie
Nasionale Vrouedag 9 Augustus 9 Augustus
Bybelsondag 25 Augustus 30 Augustus
Nasionale Biddag vir Dowes 1 September 6 September
Leprosedag (Melaatse) 8 September 13 September
Sinodale Bid- en Dankdag (VS) 8 September 13 September
Toerustingsondag 8 September 13 September
Erfenisdag 24 September 24 September
Bediening aan die Jode 9 Oktober 28 September
Biddag vir Bejaardes 6 Oktober 4 Oktober
Biddag vir Gesondheidsdienste 20 Oktober 18 Oktober
Hervormingsfees 27 Oktober 25 Oktober
Biddag vir Beskermingsdienste 17 November 15 November
Biddag in Aansluiting by Wêreldvigsdag 1 Desember 29 November
Wêreldvigsdag 1 Desember 1 Desember
Versoeningsdag 16 Desember 16 Desember
Kersdag 25 Desember 25 Desember
Welwillendheidsdag 26 Desember 26 Desember

 

Share