Datums

AMPTELIKE SKOOLKWARTALE

Die Departement van Basiese Onderwys se amptelike skoolkwartale vir 2018 en 2019 – Klik hier


DATUMS

Soos dit verskyn in die Jaarboek van die NG Kerke (bl 51)

2018

2019

Nuwejaarsdag 1 Januarie 1 Januarie
Week van gebed Januarie Januarie
Lydensweke begin 11 Februarie 3 Maart
Biddag vir Opvoeding en Onderwys 11 Februarie 10 Februarie
Sinodale Dankdag (VS) 11 Februarie 10 Februarie
Aswoensdag 14 Februarie 6 Maart
Wêreldbiddag vir vroue 2 Maart 1 Maart
Wêreldbiddag vir mans 3 Maart 2 Maart
Menseregtedag 21 Maart 21 Maart
Dag van Danksegging & Verootmoediging 1 April 7 April 1 April 7 April
Goeie Vrydag 30 Maart 19 April
Paasfees 1 April 21 April
Gesinsdag 2 April 22 April
Vryheidsdag 27 April 27 April
Werkersdag 1 Mei 1 Mei
Sinodale Bid- en Dankdag (Kaap) 6 Mei 5 Mei
Arbeidsondag 6 Mei 5 Mei
Moedersdag 13 Mei 12 Mei
Hemelvaart 10 Mei 30 Mei
Biddag vir die Ekologie 3 Junie 2 Junie
Pinksterfees 20 Mei 9 Junie
Biddag vir Jeug en Kategese 10 Junie 9 Junie
Jeugdag 16 Junie 16 Junie
Nasionale Dag vir Blindes 17 Junie 16 Junie
Vadersdag 17 Junie 16 Junie
Openbare vakansiedag 17 Junie
Biddag vir Alkoholiste (VS) 24 Junie 23 Junie
Biddag vir Middel- en Rehabilitasie-Afhanklikes (NAM) 24 Junie 23 Junie
Nasionale Vrouedag 9 Augustus 9 Augustus
Bybelsondag 26 Augustus 25 Augustus
Nasionale Biddag vir Dowes 2 September 1 September
Leprosedag (Melaatse) 9 September 8 September
Sinodale Bid- en Dankdag (VS) 9 September 8 September
Toerustingsondag 9 September 8 September
Erfenisdag 24 September 24 September
Bediening aan die Jode 7 Oktober 6 Oktober
Biddag vir Bejaardes 7 Oktober 6 Oktober
Biddag vir Gesondheidsdienste 21 Oktober 20 Oktober
Hervormingsfees 28 Oktober 27 Oktober
Biddag vir Beskermingsdienste 18 November 17 November
Biddag in Aansluiting by Wêreldvigsdag 25 November 1 Desember
Wêreldvigsdag 1 Desember 1 Desember
Versoeningsdag 16 Desember 16 Desember
Kersdag 25 Desember 25 Desember
Welwillendheidsdag 26 Desember 26 Desember

 

Share