30 Maart 2021

Gustav Classen [Algemene Sekretaris, Kantoor van die Algemene Sinode: NG Kerk) skryf:  “Die Argivaris en Aktuarius het opdrag gekry om ‘n handleiding saam te stel oor die hantering  van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, die sogenaamde POPI Wet (bekend as POPIA).

* Hierdie is die eerste uitgawe van die Handleiding.  Kliek hier vir die Handleiding   Gebruik dit asb. as werkdokument en lewer kommentaar of rig navra aan: Dr Andrew Kok (argief@kaapkerk.co.za) / dr Dewyk Ungerer (dewyku@iafrica.com).

* Alle dokumente is beskikbaar by https://www.kerkargief.co.za/inligtingswet/#popia.”

Share