Kampe en ander geleenthede

#imagine

 

KAMPE VIR SKOLIERE

Die volgende kampe word jaarliks vir skoliere aangebied.  Datums en besonderhede sal hier bekend gemaak word.

Skoolverwisselingskamp (Graad 7 kom maak gereed vir Hoërskool!)  23-27 September 2019

Die Ring van Pietpotgietersrus bied ‘n kamp aan vir alle Graad 7’s, te BADSELOOP (± 13 km suid van Naboomspruit (Mookgopong).
Kampleier
:  Ds Jacques Erasmus [072 653 9845]
Navrae: Anita Hurn [015-491 3537 of admin@ngpottiessuid.org.za]

Vorms en ander materiaal:

* Poster 2019
* Inskrywingsvorm vir Gr 7’s
* Inskrywingsvorm vir Personeel:  Daar is ook plek vir Gr 11’s of Belydenisklas jongmense om saam te kamp!

 

 


Survivorkamp
(Graad 8 en 9) : 17 Junie  tot Vrydag 21 Junie 2019

Die Noordelike Sinode – Ring van Pietpotgietersrus bied ‘n SURVIVORKAMP aan vir alle Graad 8 en 9 leerlinge, te BADSELOOP (± 13 km suid van Naboomspruit (Mookgopong).

* Dis ‘n avontuur-ervaring, waar ons jongmense net deur dinge wat hul ervaar en doen, meer van hulself en hul talente leer.  Ons kamp vind hierdie jaar plaas vanaf  Maandag 17 Junie  tot Vrydag 21 Junie 2019
* Bekende leraars van die Ned. Geref. Kerk wat goed onderlê is, jonk van hart is en die Graad 8/9 kind baie goed ken, tree op as Geestelike leiers.
* Ons gebruik net ons beste en bekwaamste mense om die kamp vir elke jongmens onvergeetlik te maak.
* Die koste vir die kamp beloop R750 per persoon.

* Inskrywingsvorm (Graad 8 & 9):  Kliek hier
* Banier: Kliek hier

Skakel gerus die kampleier vir enige verdere navrae:  ds André Botha  [079 516 7641;  epos: dsanbotha@gmail.com]


Ons het ook plek vir ‘n klompie  jongmense (Matrieks / Studente) om as PERSONEEL” saam te kamp.
Ons personeel kamp vanaf Saterdag 15 Junie 2019 om 09:00  tot  Vrydag 21 Junie 2019 saam met ons.  Personeel moet die verpligte personeelopleidingsnaweek bywoon.
Die koste vir die kamp vir Personeel beloop R750 per persoon.
*  Inskrywingsvorm (Personeel): Kliek hier


 

Skoliekamp (Graad 11 en 12) 

 

KAMPE VIR STUDENTE

Eerstejaarskamp 2019:

  • Universiteitsoord

Datums vir 2020 is nog nie beskikbaar nie.

  • PUK Kandelaar

atums vir 2020 is nog nie beskikbaar nie.

  • Studentekerk Bloemfontein

atums vir 2020 is nog nie beskikbaar nie.

 

 

 

 

 

 

 

Share