Kerk en Ekonomie

Taakspan Ekonomie

Opdrag:  Opdrag: Om predikante en belangstellende lidmate te begelei tot ‘n dieper verstaan van ons eie Christelike bronne (spesifiek die Bybel en stemme uit die ekumeniese wêreld) oor die denke rakende die ekonomie, asook om predikante bloot te stel aan die standpunte van jongmense rakende die ekonomie.

Verslag aan die Sinodale Diensraad (SDR)

20190719  Verslag aan die SDR vergadering van 19 Julie 2019 – kliek hier

Preeksketse

  • Tema:  Die ekonomie in Lukas 10:16:  Sorg vir die armes [saamgestel deur Eben Scheffler] – kliek hier
Share