Kerk en Ekonomie

31Jul 2019

Die Taakspan Ekonomie het op 30 Julie ons laaste gesprek vir die 2018/19 periode mte Massimo De Luca gevoer. De Luca is die hoof van handel en ekonomie van die Europese Unie se afvaardiging na Suid Afrika. Hy was die afgelope 5 jaar in Suid Afrika, en die 5 jaar voor dit in Nigerië. Alhoewel […]

Share
19Jul 2019

Die Taakspan Ekonomie het op 25 September ‘n gesprek met Prof Ndikho Mtshiselwa gevoer. Ndikho se navorsing fokus op vrae rondom grond en land en die Ou Testament. In die huidige politieke klimaat is dit uiteraard ‘n belangerike onderwerp. Ndikho se uitnodiging is dat ons die gesprek oor grondhervorming aanpak met ‘n sterker fokus op […]

Share
19Jul 2019

Die Taakspan Ekonomie het op 28 Augustus ‘n gesprek met Dr Johan Pieters gevoer. Johan het onlangs sy PhD by UKZN voltooi oor Gereformeerde Teologie en Ekonomie. Waarmee Johan ons gehelp het is om te verstaan dat die ekonomie nie ‘n “ding” is “buite” of “bo” ons gemeenskappe nie, maar dat ons die ekonomie, maak […]

Share
19Jul 2019

Op 29 en 30 Oktober het ‘n groep predikante en lidmate van Noordelike Sinode by Good Shephard bymekaar gekom om saam tekste te lees. Tekste uit die Bybel, die ekumeniese beweging, en die NG Kerk het onderskeidelik op ons tafel gekom terwyl ons saam dink oor Christen wees binne die Suider Afrikaanse ekonomie. Terwyl ons […]

Share
19Jul 2019

Die gesprekke en debatte oor die ekonomie, ekonomiese ongelykheid, ekonomiese sisteme, en die toekoms van ons gedeelde menswees op aarde, neem bladsye en bladsye van ons koerante en rakke van ons biblioteke op op hierdie stadium. Dit is geen geheim dat dit in die afgelope jare ’n brandpunt geword het in Suid Afrika nie. Ja, […]

Share