Kontak ons

SINODE- HUIS

Straatadres:

Steve Bikostraat (vroëer Mearsstraat) 125B
Sunnyside
Pretoria
0002

Posadres:

Posbus 28353
Sunnyside
0132

Kontakbesonderhede:

[Gedurende kantoor-ure 08:00-16:00]
Telefoon: 012-440 6525
Faks: 086 565 1776 / 086 565 2913

Roeteaanwysing:  Kliek hier vir die kaart


PERSONEEL

Direkteur: Ds Paul (PJ) Grobler, 082 653 5734, e-pos paul@noordsin.co.za
Saakgelastigde: Mnr Johan (JB) Kruger, e-pos johan@noordsin.co.za
Rekenmeester: Mev Naomi (NP) van Wyk, e-pos naomi@noordsin.co.za
Ontvangs en assistent-rekenmeester: Mev Sandra (S) Grobler, e-pos sandra@noordsin.co.za
Koördineerder: Mej Hermien (H) Swart, e-pos hermien@noordsin.co.za

 

 

Share