Kontak ons

SINODE- HUIS

Straatadres:

Steve Bikostraat (vroëer Mearsstraat) 125B
Sunnyside
Pretoria
0002

Posadres:

Posbus 28353
Sunnyside
0132

Kontakbesonderhede:

[Gedurende kantoor-ure 08:00-16:00]
Telefoon: 012-440 6525
Faks: 086 565 1776 / 086 565 2913

Roeteaanwysing:  Kliek hier vir die kaart


PERSONEEL

Direkteur: Ds Paul (PJ) Grobler, 082 653 5734, e-pos paul@noordsin.co.za
Saakgelastigde: Mnr Johan (JB) Kruger, e-pos johan@noordsin.co.za
Rekenmeester: Mev Naomi (NP) van Wyk, e-pos naomi@noordsin.co.za
Ontvangs en assistent-rekenmeester: Mev Sandra (S) Grobler, e-pos sandra@noordsin.co.za
Koördineerder: Mej Hermien (H) Swart, e-pos hermien@noordsin.co.za

 

INTERESSANTE STUKKIE GESKIEDENIS

Koos Nel [Haakdoorn] het die volgende uit Wikipedia vir ons gestuur:

In Pretoria bly Leipoldt aanvanklik by sy suster Issa en haar man, die Engelse predikant Robert Pattison. Hierdie reëling eindig in Oktober 1918, toe Leipoldt nie langer Issa se moeilike temperament en haar kinders se onbeheerste gedrag kan hanteer nie. Hy bly daarna vir ’n ruk in die Pretoria Club. Volgens oorlewering bly hy hierna ’n ruk saam met Eugène Marais, maar hierdie saamwonery, as dit plaasgevind het, het binne ’n kort rukkie in ’n botsing geëindig. Hierna is die verhouding tussen hierdie twee digters stram. In November 1919 betaal Leipoldt sy studieskuld aan dr. Bolus finaal af en koop vir hom ’n huis in Mearsstraat 125, Sunnyside, waar sy neef Ewald Esselen en sy gesin die huis met hom deel. Mearsstraat 125 is vandag die tuiste van die Noordelike Sinode.

 

 

Share