Kontak ons

SINODE- HUIS

Straatadres:

Steve Bikostraat (vroëer Mearsstraat) 125B
Sunnyside
Pretoria
0002

Posadres:

Posbus 28353
Sunnyside
0132

Kontakbesonderhede:

  • Sinodehuis : Gedurende Desember – Die sinodehuis sluit op 15 Desember 2021 en open weer 3 Januarie 2022.

  • Sinodehuis : Telefoon buite werking!  

    Neem asseblief kennis dat as gevolg van verskeie telefoonlyne wat in Sunnyside gesteel is werk ons amptelike nommer, 012 440 6525 glad nie op die oomblik nie.  Kontak asseblief die personeel gedurende kantoorure, direk op hul selfone.

PERSONEEL

Ontvangs en Assistent-Rekenmeester: Sandra Grobler079 527 2684, sandra@noordsin.co.za

Rekenmeester: Naomi van Wyk082 640 1893, naomi@noordsin.co.za

Koördineerder: Hermien Swart072 222 6360, hermien@noordsin.co.za

Saakgelastigde: Johan Kruger083 554 4971, johan@noordsin.co.za

Direkteur: Paul Grobler082 653 5734, paul@noordsin.co.za

 

INTERESSANTE STUKKIE GESKIEDENIS

Koos Nel [Haakdoorn] het die volgende uit Wikipedia vir ons gestuur:

In Pretoria bly Leipoldt aanvanklik by sy suster Issa en haar man, die Engelse predikant Robert Pattison. Hierdie reëling eindig in Oktober 1918, toe Leipoldt nie langer Issa se moeilike temperament en haar kinders se onbeheerste gedrag kan hanteer nie. Hy bly daarna vir ’n ruk in die Pretoria Club. Volgens oorlewering bly hy hierna ’n ruk saam met Eugène Marais, maar hierdie saamwonery, as dit plaasgevind het, het binne ’n kort rukkie in ’n botsing geëindig. Hierna is die verhouding tussen hierdie twee digters stram. In November 1919 betaal Leipoldt sy studieskuld aan dr. Bolus finaal af en koop vir hom ’n huis in Mearsstraat 125, Sunnyside, waar sy neef Ewald Esselen en sy gesin die huis met hom deel. Mearsstraat 125 is vandag die tuiste van die Noordelike Sinode.

 

 

Share