Kursusse en byeenkomste

Toerusting en opleiding

Exelsus Kursusse 

Besoek www.exelsus.org.za vir meer inligting oor beskikbare kursusse.

Kliek hier vir die 2019 jaarprogram

Eendag-werkswinkel:  Sweef soos ‘n arend : Inleiding tot spirituele wysheid/intelligensie

Alle belangstellendes word hartlik uitgenooi om die volgende eendag-werkswinkel aangebied deur Dr Henry Eagleton in samewerking met Excelsus by te woon:
Datum12 Februarie 2019  –   9:00-16:00
Waar:  NG Stellastraat (Suidoos-Pretoria),  h/v Olivier en Stellastraat, Waterkloof
Koste:   R 780-00 per persoon (Kursusmateriaal, etes en koffie/tee ingesluit)
VBO:  6 punte
Inskrywingsvorm:  Kontak Rika van Rensburg vir navrae by 012 420 6738 (08:00 – 13:00)
RSVP:  Voor of op Donderdag 7 Februarie

Reeks: Bybel en missionaliteit “Al die nasies tot die einde van die aarde” Herontdek die Bybel se missionale stem:  Sleutel en slot – missionaliteit as verstaansleutel

In hierdie eerste aanbieding word daar nagedink oor ‘n missionale hermeneutiek: Wat beteken dit as mens die Bybel deur die lens van missionaliteit lees? Wat sê die Bybel oor die kerk en gelowiges wat deur God gestuur word om ‘n verskil te gaan maak in die wêreld?
Datum19-20 Februarie 2019
Plek:  NG Gemeente Suidoos-Pretoria/Stellastraat,  H/v Olivier en Stellastraat, Waterkloof.
Aanbieder:  Dr André Bartlett en ds Leon Westhof
Koste:  R380
VBO:  25 punte
RSVP: Voor of op 15 Februarie 2019 – Kontak Rika van Rensburg vir navrae by 012 420 6738 (08:00 – 13:00)

Preek laboratorium:  Skop in Februarie af – nou met 48 VBO punte

Die preeklab word in 2019 by Coram Deo Gemeentesentrum in Vereeniging aangebied en loop oor 6 dae (13-14 Februarie, 10-11 April en 12-13 Junie).
Die koste daaraan verbonde beloop R1500.00 per persoon.
Meer inligting oor die preeklab is beskikbaar op Coram Deo NG Gemeente se webblad by http://www.coramdeong.com.

Toer na Israel 2019Kom toer hierdie jaar November saam na Israel en bekom `n jaar se VBO punte (30 punte vir die toer en `n verder 20 punte as jy die toer se studiestuk voltooi).

 Datum:  21-29 November 2019
Hierdie studietoer na Israel is onder leiding van dr Lodewyk Sutton en prof Fanie Snyman wat die Ou Testament agtergrond en konteks sal dek, asook prof Francois Tolmie wat op die Nuwe Testament agtergrond en konteks sal fokus.
Kom en beleef Joppe, Caesarea, Karmel berg, Nasaret, Galilea, Beth Shean, Jerigo, Betlehem, Jerusalem, Masada, Ein Gedi en kom swem in die Dooie see. Kom loop saam in die spore van onder andere Elia, Dawid, Petrus, Paulus, Pontius Pilatus, Filippus, Cornelius en beleef iets van Jesus se jonger (Betlehem, Nasaret), volwasse (Kapernaum) en laaste dae (op die Via Dolorosa) op aarde.
Die deposito en registrasie vir die toer moet voor 31 Maart 2019 inbetaal en voltooi word, die res van die kostes kan 8-6 weke voor die toer inbetaal word.
Kontak Lodewyk Sutton vir meer inligting by suttonl@ufs.ac.za

Sertifikaat in Bedieningsvernuwing – 2019

Excelsus (die Sentrum vir Bedieningsontwikkeling aan die Fakulteit Teologie en Religie by UP) het in 2014 in samewerking met Shepherd in Bloemfontein en Communitas in Stellenbosch ‘n Sertifikaatkursus in Bedieningsvernuwing geloods.
Dit is ‘n intensiewe kursus wat bedoel om predikante te help om op ‘n dieper en meer grondige vlak geheroriënteer te word ten opsigte van hulle bediening.
Die kursus word in die formaat van nege blokke (van 3 dae elk) oor die loop van drie jaar aangebied. (Sien aangehegte bekendstellingspamflet). Persone wat inskryf, verbind hulle vir die volle drie jaar van die kursus en woon 3 kontaksessies per jaar by.

Brief van André Bartlett
Inligtingspamflet
Inskrywingsvorm

Lentekonferensie 2019

  • 17-19 September 2019
  • Tema: Hoe ons onthou, hoe ons vergeet. Om verbeeldingryk te lewe.
  • Universiteitsoord en Universiteit van Pretoria
  • 30 VBO-punte

 


 Ander kursusse en byeenkomste

Jeuggroep fasiliteerder opleiding‘n Werkswinkel vir almal wat met jongmense werk.

Aangebied deur die Bronze Baobab Groep.
Datum: Saterdag, 16 Februarie 2019 (09:00-15:00)
Plek: NG Kameeldrif (naby die Roodeplaatdam)
Koste: R550 p/p
Kliek hier om in te skryf!
Volledige inligting:   Kliek hier

Traumatiese Insident Reduksie (TIR) Werkswinkel

Datums:  Pretoria 18-21 Februarie 2019  &   De Doorns  08-11 April 2019
Koste: R5000. (Afslag vir groepe en vroeë betaling )
Klik hier vir registrasie  of gaan na https://traumahelper.weebly.com/tir-werkswinkels.html
CPD en VBO punte is van toepassing. 20 CPD punte vir  Maatskaplike Werkers en 30 VBO punte vir NG Predikante.
‘n Tweetalige handleiding word verskaf en verversings en ‘n ligte middagete  daagliks is ingesluit.
Met hierdie werkswinkel leer jy in vier dae om ‘n traumatiese insident se negatiewe gevolge vinnig, effektief  en permanent te reduseer.  Ons kan nie die trauma wegneem nie, maar kan die getraumatiseerde persoon weer terug bring na ‘n meer normale vlak van funksionering. TIR is effektief vir onlangse trauma so wel  as die verligting van PTSD. In dié werkswinkel word 3 tegnieke aangeleer naamlik Unblocking, TIR en Tematiese TIR.  Met laasgenoemde kan jy ongewenste gevoelens, emosies, sensasies, houdings en psigosomatiese pyn aanspreek. Na 4 dae kan jy die tegnieke gaan toepas.
Hierdie werkswinkel is internasionaal geakkrediteer en na die suksesvolle voltooiing daarvan kan jy by  TIRA (TIR Association) aansluit. Hierdie werkswinkel dien as toelating om te registreer vir ‘n internskap om ‘n gesertifiseerde TIR Fasiliteerder te word.

Alfa Pastorale OpleidingBerading en Gemeenskap Sentrum (Gestig 1987)

Onder leiding van Jan Botha en Retha Kruidenier, bied  gedurende 28 Februarie – 31 Maart 2019 kursusse aan.  [Kliek hier vir die volledige inligting]
Vir meer inligting, kontak die kursusleiers of besoek ons webwerf:  www.alfapastoralepraktyk.com  & http://zamazamahope4u.com/
Kursusleiers:   Dr Jan Botha [Tel 012 5463545, Sel no: 0764815683 en e-pos adres: alfa@help4you.co.za]  &  Dr Retha Kruidenier [Tel 012 3291352, Sel no: 0824138462 en e-pos adres: retha@geo-logic.co.za]

Sentrum vir Spirituele Begeleiding (Ring van Suidoos-Pretoria)

Oop vir die oomblik

Willem Nicol gee kennis van die volgende kursus:  Dit handel oor teenwoordig-wees in die oomblik met as basis die teenwoordigheid van die Here.  Vanjaar word dit in korter formaat aangebied met 6 weeklikse byeenkomste en met die klem op die praktiese inoefening in teenwoordigheid.
Aanbieder: Willem Nicol.
Byeenkomste: 5 Donderdagaande van 19:00 tot 20:30. Datums: 9, 16, 23, 30 Mei en 13 Junie.
Plek: Stellastraatgemeente se kapel.
Een Saterdagoggend, 11 Mei, van 07:00 tot 12:00 in Moreleta Kloof Natuurreservaat (waar Rademeyer-restaurant ook is).
Meer inligting en inskrywings: Stuur ‘n epos aan wnicol@mweb.co.za met jou naam en kontakbesonderhede.
Koste: R400 betaalbaar in rekening van Sentrum vir Spiritualiteit. Rekeningbesonderhede: NG RING, ABSA, 9328323743 – Merk die betaling soos volg: teenwoordigheid, van, noemnaam.

 

 

Share