Kursusse en byeenkomste

Toerusting en opleiding

Exelsus Kursusse 

Besoek www.exelsus.org.za vir meer inligting oor beskikbare kursusse.  Kliek hier vir die 2019 jaarprogram

Al die nasies tot die einde van die aarde”21 – 22 Mei – Herontdek die Bybel se missionale stem.

* Module 2: Lig vir die nasies. Die Ou Testament se missionale stem
* NG Kerk Stellastraat, Pretoria
* 25 VBO-punte
* Aanbieders:  André Bartlett en Fanie Cronjé

Kliek hier vir die advertensie
Kliek hier vir die inskrywingsvorm [Sluitingsdatum – 16 Mei]

Sertifikaat in Bedieningsvernuwing 10 – 12 Junie – Kursus gerig op predikante in die middelfase van hulle bediening

* Module 8: Oor erediens en prediking – hoe ons die storie van die evangelie glo, vier en vertel [3e groep]
* NG Kerk Stellastraat, Pretoria
* 30 VBO-punte
* Aanbieder: André Bartlett
* Volledige inligting volg later.

Excelsus (die Sentrum vir Bedieningsontwikkeling aan die Fakulteit Teologie en Religie by UP) het in 2014 in samewerking met Shepherd in Bloemfontein en Communitas in Stellenbosch ‘n Sertifikaatkursus in Bedieningsvernuwing geloods.
Dit is ‘n intensiewe kursus wat bedoel om predikante te help om op ‘n dieper en meer grondige vlak geheroriënteer te word ten opsigte van hulle bediening.
Die kursus word in die formaat van nege blokke (van 3 dae elk) oor die loop van drie jaar aangebied. (Sien aangehegte bekendstellingspamflet). Persone wat inskryf, verbind hulle vir die volle drie jaar van die kursus en woon 3 kontaksessies per jaar by.

Brief van André Bartlett
Inligtingspamflet
Inskrywingsvorm

Brugbediening – ‘n Premier kursus aangebied deur die Sentrum vir Kontekstuele Bediening by die Universiteit van Pretoria
Datums: Week 1 : 29 Julie – 2 Augustus, Week 2 : 4 – 7 November

*Doel: Verandering van ‘n predikant in ‘n gemeente laat so ‘n gemeente in ‘n tyd van onsekerheid.  Die pad vorentoe is onseker totdat ‘n nuwe permanente bediening weer in plek is.  Hier kursus poog om brugpredikante op te lei vir die fasilitering tydens hierdie oorgangsperiode, en tot voordeel van die gemeente.
*Kursusleier: Prof Malan Nel
*Kursuskoste: R2 200 (Btw ingesluit)
*Plek: Universiteit van Pretoria
*Kursuspunte: 70
*Kontak: Hesmarie Bosman, 012 420 4952 of epos: hesmarie.bosman@up.ac.za


Lentekonferensie 2019

 • 17-19 September 2019
 • Tema: Hoe ons onthou, hoe ons vergeet. Om verbeeldingryk te lewe.
 • Universiteitsoord en Universiteit van Pretoria
 • 30 VBO-punte
 • Hoofsprekers:
  Dinsdag:  Prof Thuli Madonsela
  Woensdag:  Prof Christi van der Westhuizen
  Donderdag:  Gielie Hoffmann


Toer na Israel 2019

Kom toer hierdie jaar November saam na Israel en bekom `n jaar se VBO punte (30 punte vir die toer en `n verder 20 punte as jy die toer se studiestuk voltooi).
Datum:  21-29 November 2019
Hierdie studietoer na Israel is onder leiding van dr Lodewyk Sutton en prof Fanie Snyman wat die Ou Testament agtergrond en konteks sal dek, asook prof Francois Tolmie wat op die Nuwe Testament agtergrond en konteks sal fokus.
Kom en beleef Joppe, Caesarea, Karmel berg, Nasaret, Galilea, Beth Shean, Jerigo, Betlehem, Jerusalem, Masada, Ein Gedi en kom swem in die Dooie see. Kom loop saam in die spore van onder andere Elia, Dawid, Petrus, Paulus, Pontius Pilatus, Filippus, Cornelius en beleef iets van Jesus se jonger (Betlehem, Nasaret), volwasse (Kapernaum) en laaste dae (op die Via Dolorosa) op aarde.
Die deposito en registrasie vir die toer moet voor 31 Maart 2019 inbetaal en voltooi word, die res van die kostes kan 8-6 weke voor die toer inbetaal word.
Kontak Lodewyk Sutton vir meer inligting by suttonl@ufs.ac.za

 


 Ander kursusse en byeenkomste

Alfa Pastorale OpleidingBerading en Gemeenskap Sentrum (Gestig 1987)

Datums vir 2019 kursus is nog nie bekend nie.
Vir meer inligting,
kontak die kursusleiers of besoek ons webwerf:  www.alfapastoralepraktyk.com  & http://zamazamahope4u.com/

Sentrum vir Spirituele Begeleiding (Ring van Suidoos-Pretoria)

Oop vir die oomblik  –  Willem Nicol gee kennis van die volgende kursus:  Dit handel oor teenwoordig-wees in die oomblik met as basis die teenwoordigheid van die Here.  Vanjaar word dit in korter formaat aangebied met 6 weeklikse byeenkomste en met die klem op die praktiese inoefening in teenwoordigheid.
Aanbieder: Willem Nicol.
Byeenkomste: 5 Donderdagaande van 19:00 tot 20:30. Datums: 9, 16, 23, 30 Mei en 13 Junie.
Plek: Stellastraatgemeente se kapel.
Een Saterdagoggend, 11 Mei, van 07:00 tot 12:00 in Moreleta Kloof Natuurreservaat (waar Rademeyer-restaurant ook is).
Meer inligting en inskrywings: Stuur ‘n epos aan wnicol@mweb.co.za met jou naam en kontakbesonderhede.
Koste: R400 betaalbaar in rekening van Sentrum vir Spiritualiteit. Rekeningbesonderhede: NG RING, ABSA, 9328323743 – Merk die betaling soos volg: teenwoordigheid, van, noemnaam.

 

 

Share