Kursusse en byeenkomste

Toerusting en opleiding

Exelsus Kursusse 

Besoek www.exelsus.org.za vir meer inligting oor beskikbare kursusse.

Kliek hier vir die 2019 jaarprogram

 • Sertifikaat in Bedieningsvernuwing – 2019
  Excelsus (die Sentrum vir Bedieningsontwikkeling aan die Fakulteit Teologie en Religie by UP) het in 2014 in samewerking met Shepherd in Bloemfontein en Communitas in Stellenbosch ‘n Sertifikaatkursus in Bedieningsvernuwing geloods.
  Dit is ‘n intensiewe kursus wat bedoel om predikante te help om op ‘n dieper en meer grondige vlak geheroriënteer te word ten opsigte van hulle bediening.
  Die kursus word in die formaat van nege blokke (van 3 dae elk) oor die loop van drie jaar aangebied. (Sien aangehegte bekendstellingspamflet). Persone wat inskryf, verbind hulle vir die volle drie jaar van die kursus en woon 3 kontaksessies per jaar by.

Lentekonferensie 2019

 • 17-19 September 2019
 • Tema: Hoe ons onthou, hoe ons vergeet. Om verbeeldingryk te lewe.
 • Universiteitsoord en Universiteit van Pretoria
 • 30 VBO-punte

 


 Ander kursusse en byeenkomste

 Alfa Pastorale OpleidingBerading en Gemeenskap Sentrum (Gestig 1987)

Onder leiding van Jan Botha en Retha Kruidenier, bied  gedurende 28 Februarie – 31 Maart 2019 kursusse aan.  [Kliek hier vir die volledige inligting]
Vir meer inligting, kontak die kursusleiers of besoek ons webwerf:  www.alfapastoralepraktyk.com  & http://zamazamahope4u.com/
Kursusleiers:   Dr Jan Botha [Tel 012 5463545, Sel no: 0764815683 en e-pos adres: alfa@help4you.co.za]  &  Dr Retha Kruidenier [Tel 012 3291352, Sel no: 0824138462 en e-pos adres: retha@geo-logic.co.za]

Adoramus-diens: Sentrum vir Spirituele Begeleiding (Ring van Suidoos-Pretoria)

Willem Nicol skryf die volgende: “Die doel van die diens is dat die bywoners self, eerstehands ervaar wat die HERE vir hulle deur ’n Skrifgedeelte wil sê. Ons volg die internasionale leesrooster, die Revised Common Lectionary.
Musiek, gepaste liedere, poësie, 10 minute stilte en ’n maandelikse eenvoudige Nagmaal help ons om die Skrifgedeelte en die tema van die aand te ervaar. Dikwels is daar ’n kort toeligting op die Skrifgedeelte, maar daar is nie ’n preek nie.

Die diens vind elke Sondagaand van die jaar plaas.
Tyd
: 17:50 vir 18:00.
Plek: Stellastraatgemeente se kapel, h/v Olivier- en Stellastraat, Brooklyn.”

 

Share