Kursusse en byeenkomste

Toerusting en opleiding

Navrae:  Rika van Rensburg [excelsus@up.ac.za; 012-420 6738]
Besoek www.exelsus.org.zavir meer inligting oor beskikbare kursusse

 

2021 Jaarprogram –  Kliek hier  

 

* Aanlyn sertifikaatkursus in Bedieningsvernuwing – Dink nuut oor jou bediening – 12-14 April 2021

TemaWie is God?  

Die Godsvraag is een van universele kwessies wat mense van alle tye besig hou.  In ons tyd met sy sterk beklemtoning van wetenskaplike rasionaliteit word hierdie vraag met nuwe dringendheid gestel. In hierdie module word die Christelike Godsbeskouing en die implikasies daarvan vir ons lewe en bediening onder oë geneem.

Tye: 12 April (9:00 – 16:00), 13 April (9:00 – 16:00), 14 April (9:00 – 13:00)
VBO-punte: 30
Inskrywing: https://forms.gle/4HTkhFWbgGeJ3Sjd8  
Sluitingsdatum: 8 April 2021
Kliek hier vir die volledige uitnodiging

 

* Werkswinkel: Opleiding van begeleiers van ‘n Bedieningsdiagnose in Gemeente – 13 – 14 April 2021

Plek:  Gemeente Sentrum, NG Gemeente Stellastraat
Werkboek:  Bediening in en van Missionale Gemeentes. Gemeente Diagnose (word by die werkswinkel beskikbaar gestel)
Aanbieder: Malan Nel
Inskrywing geskied deur middel van Google Formshttps://forms.gle/ZAN2J7ioymLjv59o9
Sluitingsdatum: 8 April 2021
VBO-punte: 10
Kliek hier vir die volledige uitnodiging

 

 

* Aanlyn werkswinkel: Kom ons lees die Ou Testamentiese profete – 20-21 April, 09:00-16:00

Aanbieder: André Bartlett
Inskrywing geskied deur middel van dié aanlynvorm: https://forms.gle/pUsuetqk3Mp9eMsX6
Sluitingsdatum: 15 April
VBO-punte: 25
* Lees die volledige advertensie hier.

 

 

 

 

 

*Practices of faith in times of national and global crises – 15–17 March 2021

Gender Unit of the Beyers Naudé Centre, Faculty of Theology
Stellenbosch University
Kliek hier vir die volledige uitnodiging

 

 

* Kreatiewe werkswinkel oor die viering van die kerklike jaar – Die jaar van God se genade (Jaar B): Paastyd – 15-16 Maart 2021 – Aanlyn

Daar word saam gedink en saam gewerk aan die viering van: * Paasfees;  * Die Sondae in Paastyd;  * Hemelvaart;  * Pinkster
Aanbieder: André Bartlett
Inskrywing geskied deur middel van Google Formshttps://forms.gle/gfrvHHnA37bFHLjN9
VBO-punte: 20
Sluitingsdatum: 11 Maart 2021
Kliek hier vir die volledige uitnodiging

 

 

* Sertifikaat in Bedieningsontwikkeling – Hoe hanteer ons moeilike pastorale situasies?9-11 Maart 2021 – Aanlyn

In hierdie module word die volgende aspekte hanteer:
* ‘n Pastorale narratiewe raamwerk (Dr Elmo Pienaar);  * Siekepastoraat en sterwensbegeleiding (Dr Faure Louw); * Gesinsberading (Dr Jo Viljoen); * Verhoudingsberading (Dr Pieter Visser); * Stres-en traumaberading in die tyd van Covid-19 (Elma Bartlett)
Inskrywing geskied deur middel van Google Formshttps://forms.gle/ZAN2J7ioymLjv59o9
VBO-punte: 30
Sluitingsdatum: 4 Maart 2021
Kliek hier 
vir die volledige uitnodiging

 

 

 

VBO-Forum – ‘n gesamentlike inisiatief van Excelsus, Communitas en al die sinodes.

Navrae:  Rika van Rensburg by excelsus@up.ac.za of Bridget Leibbrandt, / bleibbrandt@sun.ac.za

* Indien jy op die Hugenote Kollege se platform geregistreer is, sou jy die kursusse gratis kon volg.
* Indien jy ‘n nuwe registrasie is moet jy asseblief jou naam en van, watter kursusse en epos-adres aan hermien@noordsin.co.za deurstuur.  Hierdie name sal 1x ‘n week aan die Kollege gestuur word vir registrasie.

 Verskeie kursusse wat aanlyn aangebied is, is steeds toeganklik.

*

 

Lentekonferensie 2021

Datum14-16 September 2020 of 21-23 September 2021Aanlyn
Waar:  UP en NG Universiteitsoord
VBO: 30 punte vir bywoning

Die brosjure vir die konferensie is hierby aangeheg. [Kliek hier]

 * Navrae: Kontak vir Rika by excelsus@up.ac.za


 Ander kursusse en byeenkomste

Alfa Pastorale OpleidingBerading en Gemeenskap Sentrum (Gestig 1987)

Datums vir 2020 kursus is nog nie bekend nie.
Vir meer inligting,
kontak die kursusleiers of besoek ons webwerf:  www.alfapastoralepraktyk.com  & http://zamazamahope4u.com/

Sentrum vir Spirituele Begeleiding (Ring van Suidoos-Pretoria)

Kursus om as spirituele begeleier opgelei te word

Die kursus word in 7 blokke van 3 dae aangebied oor ’n tydperk van 15 maande. Die klem lê op ervaring en inoefening.  Meestal by Stellastraatgemeente van die NG Kerk in Brooklyn, Pretoria, en gedeeltelik by Origins retreatsentrum naby Rustenburg.

Dit val onder toesig van die NG Ring van Suidoos-Pretoria en is ook met Excelsus van die NG Kerk gekoppel. Predikante kan 150 VBO-punte verdien. Daar is sewe aanbieders betrokke. Volgende jaar se kursus sal die elfde een wees.

Volledige inligting te kry by http://sentrumvirspiritualiteit.co.za/kursus-in-begeleiding/.

Navrae by Willem Nicol 083 966 7831 /  Stuur ‘n epos aan wnicol@mweb.co.za.

Share