POPIA en PAIA

POPIA: Wet op beskerming van persoonlike inligting, Wet 4 van 2013

PAIA: Wet op toegang tot inligting, Wet 2 van 2000

 

Handleiding en ander dokumente

Die POPIA-Handleiding verskaf die riglyne om aan die agt wetlike voorwaardes te voldoen ten einde te verseker dat daar met sorg omgegaan word met persoonlike inligting.

Kliek hier om die handlei­ding af te laai.

Alle dokumente is beskikbaar by https://www.kerkargief.co.za/inligtingswet/#popia.

 

Registrasie van inligtingsbeamptes 

Inligtingsbeamptes moet vóór of op 30 Junie 2021 by die Inligtingsreguleerder geregistreer word!  Kliek op die volgende skakel: https://justice.gov.za/inforeg/portal.html.

 

 Kursus

Aangebied deur VBO Forum en NGK Argief

Persone is steeds welkom om vir dié kursus te registreer.  Na registrasie en ontvangs van bewys van betaling sal jy dan log in details ontvang (gewoonlik binne 48 uur) om op Hugenote Kollege se aanlyn platform die opleiding te voltooi.

NavraeBridget Leibbrandt [Tel 021 808 3624/ bleibbrandt@sun.ac.za]

Koste R50.

Kliek op die skakel: https://forms.gle/xBQ8DcN84EMJbUyi7

Share