Predikante

ALFABETIESE LYS VAN PREDIKANTE

  • Kliek hier vir ’n lys van huidige predikante, emeriti en proponente wat by ’n gemeente, by ’n sinode of byvoorbeeld een van die teologiese fakulteite betrokke is.
  • Soek volgens die predikant se van, die gemeente waarin hy/sy bevestig is, of klik op n letter om alle predikante wie se van met die betrokke letter begin, te sien.
  • LET WEL: Indien jou inligting nie hier verskyn nie of foutief is, kontak asseblief jou sinode of die ABR-kantoor.  Sien kontakbesonderhede hier onder.
  • Kontakbesonderhede:  ABR KANTOOR: Annari du Plessis – 012 342 0092/ bevoegdheid@ngkerk.org.za.  Skakel vir Annari vanaf 08:00 – 12:00 vir enige navrae rakende Bevoegdheid asook veranderings op die Bevoegdheidsregister.

 

GROETE UIT DIE SINODEHUIS

Brief van Paul Grobler, spesifiek gerig aan leraars en emeriti van Noordelike Sinode: 

 

 

 

 

Share