Sakelys en bylaes – Sinode 2022

Na afloop van die Sinodesitting…

 

Videos van die sprekers 

Hiermee die videos wat reeds op YouTube beskikbaar is. Die uitstaande videos sal met verloop van tyd ook op hierdie kanaal [kliek hier] beskikbaar wees.

* Amptelike opening te Nylstroom-Oos – kliek hier.
* Andrew Kok – kliek hier;
* Barend la Grange – kliek hier;
* Fanie Cronjé – kliek hier;
* Jannie Rossouw – kliek hier;
* Pierre Joubert –
kliek hier;
* Roland Henwood – kliek hier;
* Theuns Eloff –
kliek hier.

Met groot dank aan Pastors of Sound, Audio Visuele diensverksaffer. Hulle is beskikbaar indien daar enige tegniese hulp of bystand / advies benodig word. Kontak Christo du Plessis 082 902 1281.

 

Handelinge/Notule

Kliek hier om die volledige dokument oop te maak;

Bylae 1: Konstituering – Naamlys [kliek hier]

Dié video is tydens die afgelope Sinodesitting [16-20 Oktober] vertoon.

Vertoon dit asseblief aan jou gemeente en versprei so wyd as moontlik. Daar is drie opsies:
Opsie 1 – Afrikaanse subtitels – https://youtu.be/xy3w0NwbWaY
Opsie 2 – Engelse subtitles – https://youtu.be/ytMSqATjTnM
Opsie 3 – Met geen subtitels nie – https://youtu.be/TdqxaduVh1E

 

Werksagenda

[Kliek hier om die volledige dokument oop te maak]

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakelys en bylaes

[Kliek hier om die volledige dokument oop te maak]

Inhoudsopgawe

1   Inleidende Opmerkings

2   Logo

3   Skema van Werksaamhede

4   Sinodale Diensraad:

5  Beskrywingspunte:

Ring Louis Trichardt  [Kliek hier]
Gemeente Pretoria  [Kliek hier]
Willem Pretorius (snr)  [Kliek hier]

 

 

 

Share