Sakelys en bylaes – Sinode 2022

Sinodesitting 2022

Sakelys en bylaes [Kliek hier om die volledige dokument oop te maak]

Inhoudsopgawe

1   Inleidende Opmerkings

2   Logo

3   Skema van Werksaamhede

4   Sinodale Diensraad:

5  Beskrywingspunte:

Ring Louis Trichardt  [Kliek hier]
Gemeente Pretoria  [Kliek hier]
Willem Pretorius (snr)  [Kliek hier]

 

 

 

Share