Taakspanbyeenkomste /-werksaamhede

TAAKSPAN JEUG 

Excelsus en Dink Jeug Noord bied aan:  Tweak Huis + Kerk

Wanneer: 2 September 2019 [9:00-16:00]
Waar: Acadeo (Bela-Bela) https://goo.gl/maps/JpvCWkHHVh92
Koste: Noordelike Sinode gemeentes gratis, ander is welkom om saam te kom leer teen R200pp (sluit midagete in)
VBO: 6 punte
Inskrywings:   Kliek hier!

 

Kliek hier vir die video!

 

 

 

DinkJeugNoord :  Jeugvriendelike gemeentes (2018)

Enkele terugvoer oor die werkswinkel wat op 3 September 2018 by AcaDeo gehou is:

 • ‘n Ongelooflike ervaring!
 • Dankie aan elkeen wat die dag besonders gemaak het!!
 • Mag ons hierdie ook uitdra aan ons gemeentes en gemeenskappe*
 • Ons het dit vreeslik geniet!!

Sprekers:
Gert van der Merwe, Malan Nel,
Anriette de Ridder en Johan Avenant

Video Kliek hier

 

TAAKSPAN EKONOMIE 

Sien http://noordsin.ngkerk.net/kerkenekonomie/

 

TAAKSPAN LEIERSKAP

Slypskool vir leierskapsontwikkeling 

 • Die taakspan het voorgestel dat daar 5 slypskole in 2018 gehou word. Al 5 is alreeds afgehandel (Moderatuur, Ringsvoorsitters, jonger predikante onder 40 jaar, ouer predikante bo 50 jaar en Ringskommissielede).  Nog 5 slypskole vir 2019 en 3 vir 2020 voor die sinodesitting word beplan.

Navrae: Jan Botha, sel 076 481 5683

 

TAAKSPAN MENTORAAT

Navrae: Derick du Toit, sel 082 958 0473, e-pos derick@ngv.co.za

 • Terugvoer uit die Mentorskap-vraelys
 • Daar was 46 respondente. Waarvan 65% tans betrokke is in ’n soort mentorverhouding en 90% van die kollegas het aangedui dat hulle bereid is om mentors vir mekaar te wees.  [Lees die verslag hier verder…] 
  Enige navrae oor mentorskap
  kan gerig word aan die taakspan wat graag sal help met riglyne/wenke of voorstelle van ’n geskikte mentor vir jou omstandighede.

 

TAAKSPAN MISSIONALITEIT

Navrae: Hannes Bezuidenhout, sel 083 382 1275, e-pos hannes@ngnoord.co.za

Uitnodiging na Freshly Expressions SA se nuwe kursus : 26 & 27 Maart 2019

Hannes Bezuidenhout [Voorsitter van die Sinodale Taakspan Missionale Kerkwees] skryf soos volg:  “Fresh Expressions SA stel op 26 & 27 Maart ‘n splinternuwe kursus aan Predikante en gemeenteleiers bekend. Die kursus kan deur elke gemeente en Ring gebruik word om saam met lidmate oor missionale- gemeente-wees te dink en in die proses te groei. [Lees die volle dokument hier...]

“Blog” –

Die Missionale Taakspan is opgewonde daaroor om met ‘n vars, lewendige, inspirerende “blog” te begin wat ons almal aan die hand van “Together Towards Life” aanhits om op reis met ons eie missionale verstaan te gaan. Die gesprek is interaktief en ons sal dit baie waardeer as jy lidmate, kennisse, netwerke van watter afkoms ookal sal nooi om saam te gesels oor missionale kerkwees en Christen wees.
*  Om die “blog” oop te maak, kliek op dié skakel: http://ngbrits.com/2019/02/28/missionale-kerkwees-aan-die-hand-van-ttl/
*  Kontak gerus vir Frans du Plessis by fransdp@icloud.com, sel 078 095 0616 vir meer inligting.

Aanbieding 

Tydens die afgelope Sinodale Dienraad (SDR) vergadering het Lourens Bosman (Algemene Sinode) ‘n aanbieding kom doen oor die Missionaliteit in die NG Kerk.
Kliek hier vir die volledige aanbieding.

 

 

Share