Taakspanbyeenkomste /-werksaamhede

TAAKSPAN EKONOMIE 

Sien http://noordsin.ngkerk.net/kerkenekonomie/

 

TAAKSPAN JEUG 

DinkJeugNoord :  Jeugvriendelike gemeentes

Enkele terugvoer oor die werkswinkel wat op 3 September by AcaDeo gehou is:

 • ‘n Ongelooflike ervaring!
 • Dankie aan elkeen wat die dag besonders gemaak het!!
 • Mag ons hierdie ook uitdra aan ons gemeentes en gemeenskappe*
 • Ons het dit vreeslik geniet!!

Sprekers:
Gert van der Merwe, Malan Nel,
Anriette de Ridder en Johan Avenant

Video Kliek hier

 

TAAKSPAN LEIERSKAP

Slypskool vir leierskapsontwikkeling 

 • Die taakspan het voorgestel dat daar 5 slypskole in 2018 gehou word. Al 5 is alreeds afgehandel (Moderatuur, Ringsvoorsitters, jonger predikante onder 40 jaar, ouer predikante bo 50 jaar en Ringskommissielede).  Nog 5 slypskole vir 2019 en 3 vir 2020 voor die sinodesitting word beplan.

Navrae: Jan Botha, sel 076 481 5683

 

TAAKSPAN MENTORAAT

Navrae: Drick du Toit, sel 082 958 0473, e-pos derick@ngv.co.za

 • Terugvoer uit die Mentorskap-vraelys
 • Daar was 46 respondente. Waarvan 65% tans betrokke is in ’n soort mentorverhouding en 90% van die kollegas het aangedui dat hulle bereid is om mentors vir mekaar te wees.  [Lees die verslag hier verder…] 
  Enige navrae oor mentorskap
  kan gerig word aan die taakspan wat graag sal help met riglyne/wenke of voorstelle van ’n geskikte mentor vir jou omstandighede.

 

TAAKSPAN MISSIONALITEIT

Navrae: Hannes Bezuidenhout, sel 083 382 1275, e-pos hannes@ngnoord.co.za

 • Tydens die afgelope Sinodale Dienraad (SDR) vergadering het Lourens Bosman (Algemene Sinode) ‘n aanbieding kom doen oor die Missionaliteit in die NG Kerk.
  Kliek hier vir die volledige aanbieding.

 

 

Share