Covid-19 – Dokumente

Nuutste inligting

 

[Oktober 2021]  Kerkwees en Covid-19

Die Taakspan Op weg met Covid-19 het die volgende dokumente aan die SDR voorgelê tydens die afgelope vergadering. Neem asseblief kennis van die inhoud en voer hierdie gesprek verder in julle gemeentes:

*  Vorderingsverslag / gesprekdokument [kliek hier]

*  Video – Met die video wil die taakspan kykers lus maak om saam met hulle te droom van ‘n kerk wat verbeeldingsvol, en met weerstandigheid, op weg is met Covid-19 [kliek hier]

 

[Oktober 2021]  Inenting

Die Departement van Gesondheid wil graag met kerke saamwerk om mense teen Covid-19 in te ent. Gemeentes kan kerksale beskikbaar stel. Hulle is ook bereid om spesiaal ‘n inentingsdag by gemeentes te reël indien daar ‘n substansiële getal lidmate is wat belang stel. Kontak prof. Jannie Hugo, by 082 372 2435 / jannie.hugo@ up.ac.za.

 

[25 Julie 2021] Aangepaste Vlak 3-inperkings

President Cyril Ramaphosa het verlede Sondagaand aangepaste Vlak 3-inperkings aangekondig. Kliek hier vir die nuutste weergawe van die Staatskoerant wat op 25 Julie gepubliseer is.

* Binnenshuise byeenkomste (hetsy godsdienstig, polities, sosiaal of kultureel) is beperk tot 50 mense. Plekke wat nie 50 mense veilig kan akkommodeer nie, is beperk tot 50% van hulle toegelate kapasiteit.

* Maskers moet ten alle tye in die openbaar gedra word.  Dit is ’n misdaad om sonder ’n masker in die openbaar te verskyn.

* Begrafnisse is wettig, maar nagwake voor, en byeenkomste na ’n begrafnis bly steeds verbode. Die beperking vir begrafnisse (predikant, koster, orrelis en begrafnisondernemer ingesluit!) is net 50 mense en dit mag ’n maksimum van twee ure duur. Huwelikseremonies (beperk tot 50 mense) is toelaatbaar.

 

[07 Julie 2021] Hoe gemaak met Covid-19?

By die Sinodale Diensraad (SDR) se vergadering elke vier maande, was daar sedert die begin van Covid elke keer ‘n verrykingsmoment wat verband hou met die virus.

Kliek hier vir ‘n video-opname van hierdie week Woensdag (7/7) se Zoom-gesprek. Dit het twee dele wat nie los van mekaar staan nie: eers dr. Angelique Coetzee, voorsitter van die Mediese Vereniging van SA en na aanleiding daarvan ‘n paar bydraes oor hoop.

Dit is net oor ‘n uur, maar dit is absoluut die moeite werd om enduit daarna te luister. Gemeentes word ook versoek om moeite te doen om hierdie opname onder al hulle lidmate se aandag te bring.

[15 April 2021] Pinksterreeks 2021 – Die Heilige Gees maak heel en nuut  [Kliek hier vir die dokument]

Die fokus van die 2021 Pinksterreeks is op die heling van ons gebroke werklikheid te midde van die Covid-19 pandemie en die baie ander uitdagings wat ons land tans in die gesig staar.  Daar is ‘n donkerte aan die tyd waarin ons leef, en ons smag na lig, na heling, na lewe.

Hierdie ontwrigtende tyd roep allerlei vrae en temas op: vrae oor God se teenwoordigheid/afwesigheid/versluiering in hierdie tyd; die mens se verlange na hoop/troos/betekenis; die heelmaak van verhoudinge; die heelmaak van die kerk, die heelmaak van die natuur; die heelmaak van waarheid; die heelmaak van gemeenskappe; die heelmaak van geloof, ens.

Hierdie heel- en nuut maak is veral die werk van die Heilige Gees, as derde Persoon in die Drie Eenheid. Verskillende fasette van die Gees se werksaamhede word hier belig.

Die reeks is vanjaar uitgewerk deur leraars van die NG Kerk, VGKSA en NGKA verbonde aan die Departemente “Praktiese en Missionale Teologie” en “Historiese en Konstruktiewe Teologie” van die Fakulteit Teologie en Religie aan die Universiteit van die Vrystaat. Ons is dankbaar vir hulle gewilligheid en kundige bydraes.

Die temas van hierdie reeks is die volgende:

Hemelvaart en die aardse werk van die Gees (Die Gees van Christus) [Dr  Eugene Baron]

Hoekom is die Gees gestuur? (Identiteit en kernwerksaamheid van die Gees) [Dr Eugene Fortuin]

Die Gees help ons om te glo (open ons oë en harte – “unveiling”) [Dr Andries Hoffman]

Die Gees lei ons in die hele waarheid (kennis, onderskeiding) [Dr Lyzette Hoffman]

Die Gees vertroos en genees (individue en gemeenskappe) [Dr Juanita Meyer]

Die Gees bou, bemagtig en lei die kerk [Prof Kobus Schoeman]

Die Gees herstel en herskep die natuur (ekologie) [Prof Jan-Albert van den Berg]

Die Gees help ons bid (aanbidding en voorbidding) [Dr Suzanne van der Merwe]

Die Gees skep gemeenskap met God en mekaar (eenheid, versoening) [Prof Pieter Verster]

Die Gees roep en stuur ons na die wêreld – met hoop [Dr Wessel Wessels]

Die reeks word geborg, versorg en versprei deur die Christelike Lektuurfonds – dit is nou op CLF se webtuiste beskikbaar en kan onder “Resources – Toolkit for ministry” – https://clf.co.za/resource-toolkit/ afgelaai word

[01 Maart 2021]  Covid-19-entstof vir predikante

Gustav Claassen (Algemene Sekretaris van die NG Kerk) skryf soos volg:  “Die Suid Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) is in ’n posisie om die name en besonder­hede van predikante, priesters en pastore van lidkerke deur te gee ten einde as frontlinie-werkers geprioritiseer te word om entstof teen COVID-19 te ontvang.
[Kliek hier vir die volledige skrywe]
LWDaar is ‘n aansoekvorm wat jy moet invul wat die die kantoor van die Algemene Sinode voor of op Vrydag 5 Maart 2021 teen 10:00 moet bereik.

[04 Maart 2021] Vlak 1 – Gemeentes neem kennis 

President Cyril Ramaphosa se aankondiging dat Suid-Afrika na Vlak 1-inperkings verskuif, het positiewe nuus vir gemeentes gebring. Volgens die nuutste riglyne in die Staatskoerant (kliek hier vir die jongste weergawe) kan daar nou weer 100 mense per erediens toegelaat word, indien dit nie 50% van die lokaal se kapasiteit oorskry nie en die nodige COVID-maatreëls soos die verpligte dra van maskers en sosiale afstand nagekom word.

[25 Februarie 2021]  Pastoraat tydens Covid-19

By die afgelope week se SDR vergadering wat daar ‘n baie sinvolle gesprek oor die pastorale hantering van pasiënte met Covid-19.

Drie formate word hieronder verskaf in ‘n poging om dit vir meer mense toeganklik te maak:
1.   Die gesprek uitgesny in die oorspronklike kwaliteit (663MB)
2.  ’n Verkleinde weergawe waarin die die kwaliteit van die video bietjie verminder is (81MB)
3.  Slegs in klank formaat vir diegene in ons sinode wat werklik stadige internet toegang of beperkte data beskikbaar het. (53MB)

Kliek op die volgende skakel en maak ‘n keuse:  https://www.dropbox.com/sh/cbtyg3lx1lxplp3/AACyOjxS5vZ9-TWI8330hHsha?dl=0

[04 Februarie 2021]  Bevestiging van huwelike onder vlak 3

Aangeheg is ‘n skrywe op ‘n amptelike briefhoof van die Departement Binnelandse Sake, gedateer 14 Januarie 2021, wat ontvang is en die rondte doen. Dit is die enigste inligting wat ons tans beskikbaar het. Die egtheid van die skrywe word tans nagegaan.

[04 Februarie 2021]  Vlak 3 aangepaste regulasies

President Cyril Ramaphosa het vandeesweek aangepaste Vlak 3 regulasies aangekondig. Hiermee ‘n kort samevatting van die nuwe regulasies.
Vir meer inligting, klik hier vir die nuutste uitgawe van die Staatskoerant.
* Eredienste of ander geloofsgebaseerde byeenkomste is beperk tot 50 mense in ’n gebou of 100 mense in die buitelug [Sien Artikel 36(3)(a)].  Die regulasie praat van “gatherings at faith-based institutions”.
* Die aandklokreël geld tussen saans om 23:00 en 04:00 (vanaf 2 Februarie 2021).
* Begrafnisse is beperk tot 50 mense wat elkeen 1,5 meter van mekaar moet sit. Die byeenkoms mag nie langer as twee ure wees nie. [Sien Artikel 35(3)].
* Sosiale byeenkomste is steeds verbode [Sien Artikel 36(3)(b)].
* Skole open op Maandag 15 Februarie 2021.

[01 Oktober 2020]  Eredienste tydens Vlak 1 van die staat van inperking

Op versoek van die kantoor van die Algemene Sekretaris geen ons die volgende nuusberig deur:
Hiermee wil ons hulp gee aan gemeentes vir die wyse waarop hulle deur ‘n geloofsonder­skei­dende proses besluite kan neem ten opsigte van eredienste tydens Vlak 1 van die staat van inperking (‘n vroeëre weergawe van hierdie dokument en proses was toegespits op Vlak 3).

Ons bied dit aan as ‘n geloofsonderskeidende proses in vier fases (sien onderstaande grafiek) waarmee gemeentes tot spesifieke besluite kan kom. Gemeentes is almal uniek en kan by elkeen van die fases stilstaan met inagname van hulle eie identiteit en omstandighede. Ons maak ook deurlopend aanbevelings ten opsigte van bepaalde sake. Let daarop dat hierdie slegs voorstelle is (gebaseer op Staatskoerant, volume 663, 18 September 2020, No 43725) en dat veranderinge van die owerhede se amptelike regulasies ten opsigte van die verskillende vlakke van die staat van inperking ‘n invloed op alle besluitneming sal hê.

[Kliek hier vir die volledige dokument]

[2020/09/17] Covid-19 : President se boodskap

Kliek hier vir President Ramaphosa se boodskap wat hy op 16 September 2020 gelewer het.

 

 

 

 

[2020/08/28] Kerke loods anti-korrupsie veldtog vir September

In reaksie op die diepliggende en landwye korrupsie het die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke bekendgemaak dat hulle ‘n September Anti-COVID-19-veldtog loods. Die bekendstelling vind plaas met behulp van ‘n webinaar en aanlyn-erediens op Sondag 30 Augustus van 12:00 tot 14:00.

Mzwandile Molo skryf watter belangrike rol kerkleiers in hierdie moeilike tye speel en noem dat SARK se openbare verklarings teen COVID-19-korrupsie met ‘n gevoel van hoop deur die nasie ontvang is en dat daar na die SARK gekyk word om leierskap te verskaf.  Lees sy volledige brief  en klik hier vir die mediaverklaring.

Ondersteun hierdie veldtog deur gemeentes aan te moedig om in te skakel vir die digitale gebedsdiens vir die land eerskomende Sondag om 12:00. Besoek die South African Council of Churches se Facebook-blad om die direkte uitsending van die diens te kyk.

Kerkleiers word gevra om teen Vrydag 28 Augustus met behulp van die volgende skakel te registreer om toegang tot die webinaar te verkry. Kerkleiers word aangemoedig om reeds teen 11:45 in te skakel, aangesien daar slegs kapasiteit vir 500 mense in die webinaar is.

 

[2020/08/07] Dag van Gebed: 16 Augustus

Soos berig in verlede week se Verskil, nooi die moderatuur gemeentes in die Noordelike Sinode om Sondag 16 Augustus spesiaal in te rig as ‘n Dag van Gebed. Die tema is “Hoe lank nog?” en fokus op die Covid-19 pandemie en al die implikasies daarvan.

Kliek hier vir die voorgestelde liturgie. Dieter de Bruyn het dit opgestel en dit sluit ‘n gebed van Neels Jackson in. Dit is nie bedoel as ‘n voorskrif wat elkeen slaafs hoef na te volg nie, maar tog wel met die versoek dat ons almal saam met die klag voor God kom staan. Dit is tog nie sonder betekenis om saam as kerkverband iets soortgelyks te doen nie.

 

 

 

[2020/07/16] Stand van sake in Gemeentes

By die SDR-vergadering van 15 Julie is ons onderlinge verbondenheid aan mekaar opnuut bevestig. Ons loop die pad saam:

  • met begrip vir mekaar se uniekheid;
  • deur mekaar te bly ondersteun;
  • in diepe afhanklikheid van God.

Die ringe het daarom terugvoer gegee oor die huidige stand van sake in gemeentes rakende sake eredienste, pastoraat en finansies.

Kliek hier vir ‘n opsomming van die terugvoer.

[2020/07/16]  Pensioenfonds van leraars en Covid-19

Kliek hier vir die Simeka memorandum 3 van 2020 vir aandag van die pensioenlede.  Lees hier watter uitwerking Covid-19 op die opbrengste van die pensioenfonds gehad het.   Navra:  Ilana de Witt [[email protected]] of Theo Smith [[email protected]]

[2020/07/16]  Hantering van trauma – SDR 15/07/2020:

Tydens die SDR-vergadering [15 Julie] was daar ‘n waardevolle bydrae rondom die hante­ring van trauma.

Prof. Alphonso Groenewald van die Teologiese fakulteit en dr. Liza Esterhuizen, ‘n kliniese sielkundige, het inset­te gelewer.

Kliek hier om na die opname te luister.  Terwyl jy daarna luister gaan dit baie help as jy ook prof. Groenewald se powerpoint volg.  Kliek hier daarvoor.

Prof. Groenewald se voordrag is baie sterk gebaseer op ‘n baie insiggewende artikel van Stulman. Kliek hier om dit te lees.

Na aaleiding van die gesprek by die SDR-vergadering oor die hantering van trauma, het Alphonso Groenewald hierdie week nog twee artikels gestuur wat predikante met vrug sou kon lees:

https://www.goodthingsguy.com/opinion/the-odds-of-beating-covid-19-are-much-better-right-now-sa-doctor/

https://angelusnews.com/faith/times-of-trauma-old-testament-is-a-go-to-guide-for-coping/

Beide die sprekers is ook beskikbaar dat iemand hulle persoonlik sou kon kontak vir verdere gesprek.  Hier is hulle kontakbesonderhede:

[email protected]; 084 720 8102
[email protected]; 082 992 9214.

[2020/06/19] Covid-19 Finansiële hulp aan gemeentes.

Kliek hier om dit te lees.

[2020/06/11]  Pastorale brief en video

Die moderatuur het onlangs gesprekke met al die ringskommissies gehad en na aanleiding daarvan ‘n pastorale brief aan die gemeentes in die Noordelike Sinode geskryf.  Kliek hier om dit te lees.

Aansluitend daarby is daar ‘n kort video-boodskap van die moderator, Dewyk Ungerer.  Kliek hier om daarna te luister. ‘n Geskrewe teks van die video is by die Sinodehuis beskikbaar ([email protected]).

Gemeentes word vriendelik gevra om moeite te doen dat die brief en die video alle lidmate bereik.

 

[2020/06/10]  Virtuele vergaderings

Riglyne vir virtuele vergaderings van taakspanne, diensgroepe, dagbesture en kommissies van kerkrade, ring en die sinode soos dit onder andere geskied via Zoom, Skype, Microsoft Teams, GoToMeeting, en soortgelyke toepassings. [Kliek hier ]

[2020/06/05]  Riglyne vir kerkkantore in vlak 3

Gustav Claassen, Algemene Sekretaris van die NG Kerk skryf die volgende:  Aangeheg is riglyne vir kerkkantore mbt vlak3 vd Covid-19 bepalings.
* Dit moet saam met die dokumentasie gelees word wat aan die einde van die dokument aangeheg is. [Kliek hier]

[2020/06/04] Dominees en noodsaaklike diens

Indien ‘n dominee ‘n permit benodig, kan die voorsitter van die kerkraad, of as die dominee self die voorsitter is, die onder/voorsitter, op ‘n briefhoof van die gemeente ‘n toestemmingsbrief skryf.  Die toestemmingsvorm wat in die aanvanklike inperkingstyd gegeld het, sou ook gebruik kan word.

Kliek hier vir die vorm.

[2020/06/01] Eredienste tydens Vlak 3 van die staat van inperking

Gustav Claassen, Algemene Sekretaris van die NG Kerk skryf op 01 Junie 2020 soos volg:

“Wat baie aspekte van die samelewing betref, staan alles stil; in ander opsigte gebeur daar weer ongelooflik baie. Predikante vertel dat hulle geweldig besig is tydens grendeltyd. Baie tyd word gebruik om net die nodige inligting te kry om so kreatief moontlik bedienings daarby aan te pas. Vanuit die kantoor van die Algemene Sinode wil ons jou so goed moontlik toerus met beskikbare inligting. Die vloei van inligting is baie belangrik om ingeligte besluite te neem en die talle navrae wat na jou kant toe kom, te kan antwoord.

In die lig hiervan moet jy ook in hierdie tyd meer as gewoonlik gereelde korrespondensie van my af verwag. Vlak 3 is met ons, en die verrassing daarmee saam is die oopstelling van kerklike byeenkomste. Dit is ’n saak wat groot aandag en wye menings op sosiale media ontlok. Jy en jou kerkraad sal die verantwoordelik moet aanvaar om te besluit watter opsie julle in julle spesifieke konteks wil uitoefen. Gaan julle met eredienste begin, of gaan julle dit vir eers nie doen nie? Dit is die vraag.”

Lees die volledige brief hier:  Kliek hier

[2020/05/28] Uit die pen van die Assessor

James Kirkpatrick, Assessor van die Noordelike Sinode, skryf rondom die begin van fase 3 van die inperking en op die vooraand van Pinksterfees:

Onlangs het Danie Veldsman dié raak ding gesê: “Dié tyd van masker dra is ironies genoeg die tyd waarin ons ontmasker word.” Die sosio-ekonomiese probleme van ons land is nou reusagtige probleme. Ons voel uitgelewer, oorweldig en onseker en die onsekerheid kry mens onder.

Ek dink nie ek het al in my lewe soveel keer in ’n week gesê “Ek weet nie!” as in die afgelope week wanneer ons saam praat oor wat gemeentes nou onder vlak 3 te doen staan. Die standpunt wat jy gisteraand gehad het, blyk toe om vandag nie meer water te hou nie. En laat ons dit nou maar erken, dit is aaklig om so onseker te wees. Dit is ‘n goeie ding om soepel genoeg in jou denke te wees om om van standpunt te kan verander, maar dit raak nou te veel. Ek dink ek het in die afgelope drie weke meer van standpunt verander as die vorige dertig jaar van my lewe. Dit is seker ‘n oordrywing, maar op ’n manier verwoord dit die frustrasies wat ons nou beleef. Verandering, radikale verandering en onsekerheid gaan hand aan hand. Vir die afsienbare toekoms sal ons moet leer om daarmee saam te leef. En ek wonder hoe op aarde ons hierdie onstuimige tyd gaan oorleef.  En ek neem myself voor om weer te gaan dink oor die betekenis van Romeine 8 vir die tyd waarin ons nou leef.

Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie.  Geseënde Pinksterfees!

[2020/05/28] Nasionale Biddag 31 Mei 2020

Gustav Claassen, Algemene Sekretaris skryf:

Die afgelope weke is die behoefte deur lidmate uitgespreek vir die reël van ‘n spesiale biddag.  Ons kerk, haar gemeentes en lidmate ervaar ongelooflike uitdagings in hierdie tyd. Gedurende krisisse soos droogtes en ander rampe was daar in die verlede die gebruik om spesiale geleenthede te reël waartydens voorbidding gedoen is vir spesifieke sake.

Die president het in sy laaste afkondiging melding gemaak van ‘n nasionale biddag  op 31 Mei en die godsdienstige sektor opgeroep om daaraan deel te neem.  Trouens dit was ‘n versoek deur godsdienstige leiers aan die president, soos ook die vorige versoek om voorbidding, aan die begin van die grendeltyd.  [Kliek hier vir die volledige brief]
[Kliek hier vir die Logo van Nasionale Biddag ]

[2020/05/28] Zoom-gesprek:  Eredienste in Fase 3

Indien jy nie by Donderdag 28/5 se Zoom-gesprek kon inskakel nie, kan jy daarna luister deur op die onderstaande link te kliek. As jy dalk hulp in die verband benodig, kan jy vir Sandra kontak by 079 527 2684.
Tydens die gesprek is daar ook verskeie ander vrae hanteer rakende die kerk se hantering van fase 3.

Luister daarom gerus na die opname van due gesprek.
Kliek op die skakelhttps://zoom.us/rec/share/7vEuL43p_2FJE6_IsBzYVYIbM9zdeaa82iRIq_tbzko3p9UbOI-HjLSmzfXQaWVn
Password:  5y^p6%$X

[2020/05/28] Hoe gemaak met Fase 3?

Die Algemene Sinode gaan binnekort inligting in die verband beskikbaar stel. Intussen het Johan Kruger van die Sinodehuis ‘n dokument uit die gepubliseerde regulasies in die Staatskoerant en ander bronne saamgestel, wat met groot vrug gebruik kan word. [Kliek hier.]
Indien jy die volledige regulasies wil lees, kliek hier.

[2020/05/28]  Toolkit vir gemeentes

Handige hulpbron vir gemeentes:  Nico Mostert van die Vrystaat skryf: “Hierdie tye van afsondering, humanitêre krisisse en hulpverlening plaas ons almal in ongekarteerde vaarwaters!  Hier vanuit die Sinode Vrystaat, in samewerking met Wes-Kaap en Bybel-Media, het ons ‘n praktiese “toolkit” vir gemeentes saamgestel vir gebruik tydens krisistye soos nou met COVID-19. Die idee is nie om al die antwoorde te gee of om al die hulpbronne te lys wat beskikbaar is nie. Ons wil wel gemeenteleiers en lidmate bemagtig met iets in die hand waarmee hulle hul roeping om kerk te wees, in krisistye kan uitleef.”

Gebruik hierdie skakel om die “toolkit” af te laai.

 

Vorige inligting

[2020/05/21] Nasionale Biddag

Gustav Claassen, Algemene Sekretaris skryf:  Neem asseblief kennis dat die President versoek het dat ‘n Nasionale Biddag geoormerk word vir Vrydag, 29 Mei 2020.  Meer besonderhede oor hoe die geleentheid ingeruim sal word, sal binnekort deur die kantoor van die Algemene Sinode deurgegee word.

[2020/05/21]  Gustav Claassen, Algemene Sekretaris skryf:

“Beste kollegas,  Een van die prioriteite wat geidentifiseer is tydens die Algemene Sinode verlede jaar is die omvorming van  strukture tot gesinkroniseerde, ekumenies geïnte­greerde netwerke. Die Church Unity Commission (CUC) het materiaal beskikbaar gestel wat gemeentes/ringe kan gebruik in die komende tyd.
Aangeheg is die material wat gebruik kan word om samewerking met ons ekumeniese vennote te versterk”.

Church Unity Commission (CUC) – Material for Week of Prayer:
* Letter introducing the Week of Prayer [kliek hier]
* Week of Prayer final Pamphlet [kliek hier]
* Ecumenical Service [kliek hier]
* Prayer in the time of Caronavirus [kliek hier]

[2020/05/18]  Wat word van my pensioen in Covid-19

Ilana de Witt, konsultant by Simeka, deel hiermee die Mei-nuusbrief wat belangrike vraagstukke aanspreek. [Kliek hier…]

[2020/05/14] Boodskap van die Moderator

Dewyk Ungerer, Moderator van die Noordelike Sinode skryf soos volg aan die gemeentes en predikante:  Kliek hier

 

[2020/05/14] Toolkit vir gemeentes – Handige hulpbron vir gemeentes

Nico Mostert van NG Kerk Vrystaat skryf: “Hierdie tye van afsondering, humanitêre krisisse en hulpverlening plaas ons almal in ongekarteerde vaarwaters! Hier vanuit die Sinode Vrystaat, in samewerking met Wes-Kaap en Bybel-Media, het ons ‘n praktiese “toolkit” vir gemeentes saamgestel vir gebruik tydens krisistye soos nou met COVID-19.  Die idee is nie om al die antwoorde te gee of om al die hulpbronne te lys wat beskikbaar is nie. Ons wil wel gemeenteleiers en lidmate bemagtig met iets in die hand waarmee hulle hul roeping om kerk te wees, in krisistye kan uitleef.

* Gebruik hierdie skakel om die “toolkit” af te laai. Gebruik asseblief die artikels, webwerfskakels en video bydraes en moedig gemeentes aan om dit te gebruik. Lewer gerus julle eie bydraes en deel julle stories onder Aksie.

[2020/05/14]  NG Kerk se reaksie op Covid-19

Die dokument, soos deur Gustav Claassen (Algemene Sekretaris van die NG Kerk) verskaf, dek die meeste van die vrae wat in hierdie tyd gevra word soos byvoorbeeld:
* Mag kerkkantore open selfs as godsdienstige byeenkomste nie toegelaat word nie?
* Kan huwelike bevestig word terwyl die registrasie van huwelike by die Departement van Binnelandse Sake nie oral moontlik is nie?
* Wat is toelaatbaar met begrafnisse?
* Is die uitdeel van kospakkies en die uitreik na gemeenskappe buite gemeentegrense moontlik?
* Wanneer sal erediensbyeenkoms weer moontlik wees?  Lees dié volledige dokument by http://ngkerk.net/

[2020/05/07] Inperking: Interpretasie van Fase 4

*  Covid-19 Interpretasie van Fase 4 – Dokument van Dewyk Ungerer  [Kliek hier]
*  National Disaster Payment – Excel templaat [Kliek hier]
*  Employers Account Information [Kliek hier]
*  Letter of Autority Company [Kliek hier]
*  Undertaking Letter Covid19 [Kliek hier]

[2020/05/07] Mag gemeentes aanhou kospakkies versprei?

Vanweë die huidige polimiek oor die uitdeel van kospakkies, het die Noordelike Sinode se maatskappy waaronder al ons organisies wat met diens van barmhartigheid gemoeid is, resorteer, die SKDBM, vir ons leiding gegee.
Kliek hier vir Botha van Aarde, uitvoerende beampte, se skrywe oor wat ons te doen staan.

[2020/05/04/]  Covid-19 Nuus uit die Sinodehuis [Kliek hier]

*  Bylaag.  [Kliek hier]

[2020/04/20]  ‘n Versoek rondom samewerking [Kliek hier]

*  On the Coronavirus Pastoral Plan of SACC 9444  [Kliek hier]

[2020/04/15]  Covid-19 en Bydraes vir gesamentlike werk  [Kliek hier]

[2020/03/24]  Groete uit die Sinodehuis Jaar 6 no 1  [Kliek hier]

Share