KURSUSSE EN BYEENKOMSTE

Toerusting en opleiding

Besoek www.exelsus.org.zavir meer inligting oor beskikbare kursusse.  Navrae:  Rika van Rensburg [[email protected]; 012-420 6738]

2022 Jaarprogram –  Kliek hier

 

* 2022 Lentekonferensie: 20-22 September

Tema: Vreugde in oorvloed. Geloof in ‘n tyd van skaarste.

Vanjaar se konferensie word volledig AANLYN aangebied.

Program: Kliek hier om die voorlopige oorsig oor die program te lees. Die volledige brosjure en inskrywingsvorm sal binnekort beskikbaar wees.

 

 

 

* 2022 Kursusse en werkswinkels

Brugbediening: Kursus aangebied deur die Sentrum vir Geloof en Gemeenskap by UP
Datum: Week 1: 25-28 Julie; Week 2: 07-10 November 2022
[Kliek hier vir volledige inligting]

Gevorderde Kursus in Jeugbediening: Kursus aangebied deur die Sentrum vir Geloof en Gemeenskap by UP
Datums: 18 – 21 Julie; 06 – 08 September; 14 – 17 November 2022;
15 – 19 Januarie 2023;  Verhandeling Maart 2023
[Kliek hier vir volledige inligting]

  • Communitas: Lessons from the Pandemic – Die opnames van die aanbieding “Lessons from the Pandemic” aangebied in Maart 2022 is nou beskikbaar.
    Kliek op die skakels: https://youtu.be/wCse8lvdV-w  asook https://youtu.be/XjuGwyYHJFI
    NB – Stel vir Bridget Leibbrandt [Koördineerder: VBO] asseblief in kennis indien jy dit gekyk het, dan sal 5 VBO punte aan jou toegeken word  ([email protected])

Uitnodiging na:  die tweede van vanjaar se kreatiewe werkswinkels oor die viering van die kerklike jaar: Die jaar van God se genade

Paastyd – 15 & 16 Maart 2022

Daar word saam gedink en saam gewerk aan die viering van: Paasfees; Die Sondae in Paastyd; Hemelvaart en Pinkster
*  [Kliek hier vir die volledige advertensie]
Plek: Aanlynaanbieding
Aanbieder:  Dr André Bartlett

“Kom ons lees die Bybel”:  1-2 Maart 2022 – ‘n Eietydse Gereformeerde hermeneutiek

In hierdie eerste aanbieding word daar nagedink oor ‘n eietydse Gereformeerde hermeneutiek: Wat beteken dit as mens die Bybel deur die lens van ‘n Greformeerde koninkryksperspektief lees? Wat sê die Bybel oor die kerk en gelowiges wat deur God gestuur word om ‘n verskil te gaan maak in die wêreld?

Plek:              Aanlyn per Zoom
Tye:                1 – 2 Maart 2022, 1/3 (09:00 – 16:30), 2/3 (09:00 – 16:30)
Aanbieder: Dr James Kirkpatrick
Koste:            R85 per persoon
VBO:              20 punte
Sluitingsdatum: 25 Februarie 2022
Inskrywing:  https://forms.gle/yxnGvahi8NVE8Vkk6

Bankbesonderhede vir elektroniese betalings:
Bank:                                    ABSA
Naam van rekening:          TSO
Rekeningnommer:             142 0830 463
Takkode:                               632005
Tak:                                       PRETORIA
Verwysing:                           VBO naam en van
Bewys van betaling:           epos na [email protected]
Navrae:                         Rika by [email protected]

* Nuut in die Bediening (Sertifikaatkursus in Bedieningsontwikkeling)Gerig op predikante in die beginfase (1-5 jaar) van hulle bediening

Dit is ‘n kursus wat bedoel is om predikante in dié fase te help om op ‘n dieper en meer grondige vlak georiënteer te word ten opsigte van hulle bediening.

Die kursus word in die formaat van nege blokke (van 3 dae elk) oor die loop van drie jaar aangebied. Persone wat inskryf, verbind hulle verkieslik vir die volle drie jaar van die kursus en woon 3 kontaksessies per jaar by. Indien jy nie op dié stadium vir die volle drie jaar kan verbind nie, kan jy afsonderlik vir enkelmodules inskryf.

Ons probeer die koste so laag as moontlik hou en vra R 105-00 per module. Betaling geskied per module, maar kan ook per jaar betaal word (dws R 315-00) .  Vir proponente en predikante in deeltydse poste word die kursus teen ‘n spesiale verminderde koste van R80-00 per module aangebied (R 240-00 per jaar).

Persone wat die volle kursus voltooi, verwerf 270 VBO-punte (dws 90 punte per jaar). Vir 2022 is die beplanning dat die kursus volledig aanlyn aangebied word.

Die drie modules wat vanjaar aangebied word, is die volgende:

7-9 Maart [Hoe hanteer ons moeilike etiese kwessies?]

6-8 Junie [Wie is ons? Oor ons gereformeerde identiteit]

31 Oktober – 2 November [Gemeentelike bestuur en leierskap]

VBO: Persone wat die volle kursus voltooi, verwerf 270 VBO-punte (dws 90 punte per jaar)

Navrae: Indien jy belangstel om deel van die kursus te wees, kan jy vir Rika van Rensburg kontak by [email protected].

Inskrywing: Voltooi die aanlyn inskrywingsvorm deur hier te kliek: https://forms.gle/EVbPcLjNRcv8ER6W8 .

* Dink nuut oor jou bediening (Sertifikaatkursus in Bedieningsontwikkeling) – Module 1: Oor ons konteks: Waar is ons nou? [6e groep]

21-23 FebruarieAanlyn / NG Kerk Stellastraat.
Aanbieder: Dr André Bartlett.
[30 VBO-punte] Kliek hier vir die volledige inligting.

* AANDAG: Predikante in die afrondingsfase van hulle bediening – “Daar is lewe vóór én ná aftrede”

15-16 Februarie 2022 – Aanlynaanbieding
“Om sinvol af te tree” – Kliek hier vir die volledige uitnodiging
Aanbieders: Roelf Opperman en Theo Smith
VBO: 25 punte
Sluitingsdatum vir inskrywings: 11 Februarie 2022
Inskrywing: Kliek hier

* Liturgiewerkswinkel: Lydenstyd – Die jaar van God se genade

8 & 9 Februarie (9:00-16:30) – Aanlynaanbieding
Aanbieder: Dr André Bartlett
VBO: 20 punte
Sluitingsdatum vir inskrywings: 4 Februarie 2022
Inskrywing: Kliek hier


2021 Kursusse en werkswinkels

Liturgiewerkswinkel 4 – 

Advent en Epifanie: Die jaar van God se genade (Jaar B) – 17-18 November 2021 [09:00-17:00]

Aanlynaanbieding
Aanbieder: Dr André Bartlett
VBO: 20 punte
Sluitingsdatum vir inskrywings: 14 November
Inskrywings: Kliek hier
* Vir die volledige inligting: Kliek hier

Dink nuut oor jou bediening [Sertifikaatkursus in Bedieningsvernuwing] – “Hoe bevorder ons gemeenskap in en deur ons gemeentes?” Datum: 22-24 November 2021

Gemeentewees gaan nie net oor die geloofsvorming van inidividuele persone nie, maar gaan ook oor gemeenskap: aan die een kant die onderlinge gemeenskap tussen gelowiges binne ‘n gemeente, en aan die ander kant gemeentes se roeping na buite in die groter gemeenskap waarvan hulle deel is. In hierdie module word daar gekyk na die manier om albei sake te bevorder – gemeenskap in én deur ons gemeentes, sodat die koninkryk al meer sigbaar kan word in ons leefwêreld.
Aanbieder: André Bartlet
* Vir die volledige inligting: Kliek hier
* Om te registreer: https://forms.gle/1gcfvNA3AMsuCJqA7
Sluitingsdatum:  19 November 2021

* Digitale Learning Community: 4 November 2021 [10:00-12:00]

E-Kerk nooi jou graag na hierdie gratis geleentheid toe op Donderdag 4 November [10:00-12:00].

Die tema is “Een lewe van Integriteit: Die geheime én publieke lewe van ‘n gelowige”. ‘n Lewe van integriteit is van kardinale belang vir geestelike leiers asook vir elke gelowige. Die sinkronisering van ons publieke en geheime lewe volgens God se wil. Kom reis saam die oggend van die 4de November waar ons na verskeie geestelike leier luister en kyk die oggend wat gesels oor hierdie tema.

[Kliek hier vir volledige inligting en om te registreer].

* Opleiding van Begeleiers van Bedieningsdiagnose:  Uitgestel na 2022

Neem asseblief kennis dat dié werkswinkel wat geskeduleer is vir 11 en 12 November uitgestel word na 24 & 25 Februarie 2022.  ‘n Uitnodiging met die nuwe datum sal in Januarie uitgestuur word.

* Lentekonferensie 2021:  14-16 September 2021

* Gebruik die brosjure om jou keuses op die aanlyn inskrywingsvorm te maak.

* Kliek hier en ontmoet die sprekers wat tydens die aanlyn-konferensie gaan optree.

* Om in te skryf, volg asseblief hierdie skakel: https://forms.gle/aHQvwbZ7u5otcRVJA

Stuur hierdie epos met brosjure gerus aan belang­stel­­lende lidmate.

Vir enige navrae kontak Rika by [email protected]

* Kursus in Spirituele Begeleiding aangebied oor 2 jaar in Engels deur die Sentrum van Spiritualiteit, Pretoria

The aim of this course is to learn the art of spiritual direction by practicing the theory in depth. Participants personal and spiritual development is thoroughly facilitated during the course.
Since its inception in 2006, the course falls under the Centre for Spirituality of the Circuit of Southeast Pretoria of the Dutch Reformed Church, but also joins Excelsus, the Centre for Further Development of Ministry at the University of Pretoria. [Kliek hier vir volledige inligting]
* Ministers can earn 150 CPD points for completing the full course.
All denominations are welcome to sign up for the course. The books prescribed are sourced from contemplative spirituality and theology. The spirituality to which you will be exposed, will take you on a transformative journey.
* The language of instruction for the course is English.
* We encourage participants who are older than 34 years of age.
* Applications close Monday 13 September 2021.  From the first 25 applications received, 13 applicants will be selected. The selection process will require completion of an application form, accompanied by a recent photo, as well as an interview with the panel of organizers, in person or via zoom. The outcome of the selection process will be communicated by the end of October 2021. For more information, please send an email to [email protected]

* Nuut in die bediening: (Sertifikaatkursus in Bedieningsontwikkeling)

Uitnodiging na die  volgende module in hierdie kursus gerig op predikante in die vroeë fase van hulle bediening:

“Hoe hanteer ons jeugwerk?”
Datums16 – 18 Augustus 2021
In hierdie module word die uitdagings rondom jeugwerk – van kleuters tot jong volwassenes hanteer met ‘n fokus op geloogsvorming en dissipelskap. Ruim geleentheid word gegee vir interaktiewe deelname en uitruil van idees.
[Kliek hier en lees die volledige uitnodiging]  Indien jy graag deel wil wees van hierdie kursus, maar nog nie ingeskryf het nie, voltooi asseblief hierdie skakel:  https://forms.gle/qGxdg2GZWqrUV4DNA


* Die tweede van ‘n reeks aanbiedinge oor die lees van die Bybel
– 11 – 12 Augustus 2021

“Kom ons lees die Bybel” – Kom ons lees die Nuwe Testament –  In hierdie werkswinkel word daar gefokus op die Eerste Brief van Petrus met die tema:  Hoe lyk ‘n Diaspora Identiteit vir ‘n Missionale Kerk?

Plek:  Aanlyn per Zoom
Tye:  09:00 – 16:00
Aanbieder: Ds Leon Westhof
Koste: R75
VBO: 20 punte
Sluitingsdatum: 09 Augustus 2021
Inskrywing:  https://forms.gle/zB6p3NxA9n883BpE7  (Inskrywings geskied deur middel van dié aanlynvorm)
* Kliek hier vir volledige inligting

* ‘n Gemeentediagnose Opleiding van Begeleiers

Nuwe datums: Vanweë die verskuiwing van die Gevorderde Kursus in Brugbediening moet die Werkswinkel vir Opleiding van Begeleiers van ‘n Gemeentediagnose wat op 19 – 20 Augustus sou plaasvind,
ook skuif en word op 11-12 November 2021 aangebied.

* Brugbediening: ‘n Premier kursus aangebied deur die Sentrum vir Geloof en Gemeenskap

Datums: Week 1 (8-11 November); Week 2 (21-24 Februarie 2022)
Kursusleier: Prof Malan Nel
Kliek hier vir die volledige inligting.
Vir navrae kontak asseblief vir Hesmarie Bosman by 012 420 4952 of epos; [email protected]

* Dink nuut oor jou bediening: Sertifikaatkursus in Bedieningsvernuwing

 Jy word uitgenooi na die volgende module in hierdie kursus gerig op predikante in die middelfase van hulle bediening: “Wat sê die Drie-enige God oor ons roeping as kerk?”
 31 Mei – 2 Junie.
* Kliek hier vir volledige inligting.

* Liturgiewerkswinkel (Aanlyn): die derde van vanjaar se kreatiewe werkswinkels oor die viering van die kerklike jaar.

Die jaar van God se genade (Jaar B): Koninkrykstyd
17-18 Mei
[09:00 – 16:00]

* The Origin of the Sectarian Movement in the Dead Sea Scrolls

Daar word saam gedink en saam gewerk aan die viering van:  * Drie-eenheidsondag; * Die Sondae in Koninkrykstyd; * Hervormingsondag; * Sondag van Christus-die-Koning
Aanbieder: Dr André Bartlett
Koste: R75
VBO: 20 punte
Kliek hier om in te skryf.  Sluitingsdatum: 14 Mei
Alle navrae kan gerig word aan Rika van Rensburg by [email protected]
Date: 11-13 May
Location: Virtual
Register: Click here
Queries: Ananda.Geyser-Fouche@ up.ac.za

* Aanlyn sertifikaatkursus in Bedieningsvernuwing – Dink nuut oor jou bediening – 12-14 April 2021

TemaWie is God?
Die Godsvraag is een van universele kwessies wat mense van alle tye besig hou.  In ons tyd met sy sterk beklemtoning van wetenskaplike rasionaliteit word hierdie vraag met nuwe dringendheid gestel. In hierdie module word die Christelike Godsbeskouing en die implikasies daarvan vir ons lewe en bediening onder oë geneem.
Tye: 12 April (9:00 – 16:00), 13 April (9:00 – 16:00), 14 April (9:00 – 13:00)
VBO-punte: 30
Inskrywing: https://forms.gle/4HTkhFWbgGeJ3Sjd8  
Sluitingsdatum: 8 April 2021
Kliek hier vir die volledige uitnodiging

* Werkswinkel: Opleiding van begeleiers van ‘n Bedieningsdiagnose in Gemeente – 13 – 14 April 2021

Plek:  Gemeente Sentrum, NG Gemeente Stellastraat
Werkboek:  Bediening in en van Missionale Gemeentes. Gemeente Diagnose (word by die werkswinkel beskikbaar gestel)
Aanbieder: Malan Nel
Inskrywing geskied deur middel van Google Formshttps://forms.gle/ZAN2J7ioymLjv59o9
Sluitingsdatum: 8 April 2021
VBO-punte: 10
Kliek hier vir die volledige uitnodiging

* Aanlyn werkswinkel: Kom ons lees die Ou Testamentiese profete – 20-21 April, 09:00-16:00

Aanbieder: André Bartlett
Inskrywing geskied deur middel van dié aanlynvorm: https://forms.gle/pUsuetqk3Mp9eMsX6
Sluitingsdatum: 15 April
VBO-punte: 25
* Lees die volledige advertensie hier.

*Practices of faith in times of national and global crises – 15–17 March 2021

Gender Unit of the Beyers Naudé Centre, Faculty of Theology
Stellenbosch University
Kliek hier vir die volledige uitnodiging

* Kreatiewe werkswinkel oor die viering van die kerklike jaar – Die jaar van God se genade (Jaar B): Paastyd – 15-16 Maart 2021 – Aanlyn

Daar word saam gedink en saam gewerk aan die viering van: * Paasfees;  * Die Sondae in Paastyd;  * Hemelvaart;  * Pinkster
Aanbieder: André Bartlett
Inskrywing geskied deur middel van Google Forms: https://forms.gle/gfrvHHnA37bFHLjN9
VBO-punte: 20
Sluitingsdatum: 11 Maart 2021
Kliek hier vir die volledige uitnodiging

* Sertifikaat in Bedieningsontwikkeling – Hoe hanteer ons moeilike pastorale situasies?9-11 Maart 2021 – Aanlyn

In hierdie module word die volgende aspekte hanteer:
* ‘n Pastorale narratiewe raamwerk (Dr Elmo Pienaar);  * Siekepastoraat en sterwensbegeleiding (Dr Faure Louw); * Gesinsberading (Dr Jo Viljoen); * Verhoudingsberading (Dr Pieter Visser); * Stres-en traumaberading in die tyd van Covid-19 (Elma Bartlett)
Inskrywing geskied deur middel van Google Formshttps://forms.gle/ZAN2J7ioymLjv59o9
VBO-punte: 30
Sluitingsdatum: 4 Maart 2021
Kliek hier 
vir die volledige uitnodiging

VBO-Forum – ‘n gesamentlike inisiatief van Excelsus, Communitas en al die sinodes.

Navrae:  Rika van Rensburg by [email protected] of Bridget Leibbrandt, / [email protected]

* Indien jy op die Hugenote Kollege se platform geregistreer is, sou jy die kursusse gratis kon volg.
* Indien jy ‘n nuwe registrasie is moet jy asseblief jou naam en van, watter kursusse en epos-adres aan [email protected] deurstuur.  Hierdie name sal 1x ‘n week aan die Kollege gestuur word vir registrasie.

 Verskeie kursusse wat aanlyn aangebied is, is steeds toeganklik.

 Ander kursusse en byeenkomste

* Gespreksgeleentheid ivm navorsing oor VERSOENING, RASSEVERHOUDINGS EN IDENTITEIT

Algemene Sinode Taakspan vir Identiteit en Versoening se Navorsing Leergemeenskap nooi jou uit om saam te kom luister na mense se navorsing oor hierdié tema en deel te neem aan die gesprek:

Donderdag, 24 Junie 2021 [14:00 – 16:30]  ZOOM

Gespreksleiers en aanbieders:  Cobus van Wyngaard, Louis van der Riet, Anandie Gryeling, Wilhelm Verwoerd, Marius Louw en Henco van der Westhuizen

Registreer asb. teen 22 Junie by: https://forms.gle/NqbhUCgY9fiRbncX9

* Alfa Pastorale OpleidingBerading en Gemeenskap Sentrum (Gestig 1987)

Datums vir 2020 kursus is nog nie bekend nie.
Vir meer inligting, kontak die kursusleiers of besoek ons webwerf:  www.alfapastoralepraktyk.com  & http://zamazamahope4u.com/

* Sentrum vir Spirituele Begeleiding (Ring van Suidoos-Pretoria)

Kursus om as spirituele begeleier opgelei te word

Die kursus word in 7 blokke van 3 dae aangebied oor ’n tydperk van 15 maande. Die klem lê op ervaring en inoefening.  Meestal by Stellastraatgemeente van die NG Kerk in Brooklyn, Pretoria, en gedeeltelik by Origins retreatsentrum naby Rustenburg.

Dit val onder toesig van die NG Ring van Suidoos-Pretoria en is ook met Excelsus van die NG Kerk gekoppel. Predikante kan 150 VBO-punte verdien. Daar is sewe aanbieders betrokke. Volgende jaar se kursus sal die elfde een wees.

Volledige inligting te kry by http://sentrumvirspiritualiteit.co.za/kursus-in-begeleiding/.

Navrae by Willem Nicol 083 966 7831 /  Stuur ‘n epos aan [email protected].

Share