PEPUDA Wetgewing

PEPUDA

PROPMOTION OF EQUALITY AND PREVENTION OF UNFAIR DISCRIMINATION AMENDMENT ACT BILL 2021.

 

[24/06/2021]   Inligting oor PEPUDA wetgewing

Na aanleiding van navrae wat ontvang is in verband met hierdie wetgewing, verwys Attie Nel (Aktuarius) na ‘n dokument wat hy hieroor vir sy gemeente opgestel het. [Kliek hier vir die volledige dokument.]

 

[15/06/2021]  Reaksie op PEPUDA-wetgewing

Die Kerkbode berig soos volg: “Die konsepwysigingswet oor gelykheid en ongeregverdigde diskriminasie verteenwoordig ’n wesenlike bedreiging vir demokrasie en vryheid in Suid-Afrika en moet op daardie gronde teengestaan word, luidens ’n skrywe deur dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk.

Pepuda (kort vir Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act) sal ’n dubbelstandaard handhaaf deur diskriminasie deur die staat toe te laat, terwyl daar aansienlik hoër eise aan “gewone Suid-Afrikaners” gestel sal word, lui die verslag”.  [Kliek hier en lees die volledige verklaring].

 

 

Share