POPIA en PAIA

POPIA: Wet op beskerming van persoonlike inligting, Wet 4 van 2013

PAIA: Wet op toegang tot inligting, Wet 2 van 2000

 

 


Noordelike Sinode se POPIA Beleid en Verklaring

Noordelike Sinode lewer ’n diens aan gemeentes en moet dus met gemeentes (kerkkantore, predikante en ander persone) kan kommunikeer (epos, selfoon of telefoon). In spesifieke gevalle (soos vir reiskoste se betaling) word predikante, kerkraadslede of lidmate se identiteitsnommer en bankbesonderhede benodig.

Jou inligting word hoofsaaklik gebruik om jou te kontak met noodsaaklike inligting vanaf die Algemene Sinode en Noordelike  Sinode en om die verband uit te bou.

Ons bevestig dat Noordelike Sinode nie jou persoonlike inligting sal of wil verkoop of jou inligting aan enige derde party verskaf om dit vir hulle eie, kommersiële of bemarkingsdoeleindes te gebruik nie.

POPIA Beleid: Kliek hier vir die volledige dokument

POPIA Verklaring: Kliek hier vir die volledige dokument

Navrae: Sandra Grobler [Sel nr:  079 527 2684]


 

Nuusflits: POPIA – Uitstel van registrasie

Andrew Kok [Bestuurder: NG Argief] stuur die volgende nuusflits deur:

“Landwyd gons dit die afgelope paar weke oor die implementering van POPIA-wetgewing in kerkkantore. Inlig­tings­beamptes is aangestel, ’n aanvang is geneem in die saamstel van POPIA-handleidings en almal probeer meer verstaan waaroor POPIA gaan.

Die afgelope week het baie kerkkantoorpersoneel met groot moeite probeer om te registreer as inligtingsbe­amp­tes in terme van die POPIA-wetgewing. Die groot druk op die registrasiestelsel het egter veroorsaak dat die registrasies nie kon plaasvind nie en dit het tot groot frustrasie by gebruikers gelei. Die Inligtingsreguleerder het so pas aangekondig dat daar nie nou registreer hoef te word nie, maar dat nuwe datums later gekommunikeer sal word. Dit haal gelukkig nou baie druk af van die stelsel.

Kerkkantore moet egter asb daarop let dat die Wet wel op 1 Julie 2021 in werking tree en daar moet so spoedig moontlik aan die agt vereistes wat die wet stel voldoen word. Kerkkantore moet toesien dat die volgende so spoedig moontlik gedoen word. [Kliek hier vir verdere inligting.]

 

Handleiding en ander dokumente

Die POPIA-Handleiding verskaf die riglyne om aan die agt wetlike voorwaardes te voldoen ten einde te verseker dat daar met sorg omgegaan word met persoonlike inligting.

Kliek hier om die handlei­ding af te laai.

Alle dokumente is beskikbaar by https://www.kerkargief.co.za/inligtingswet/#popia.

 

Registrasie van inligtingsbeamptes 

Inligtingsbeamptes moet vóór of op 30 Junie 2021 by die Inligtingsreguleerder geregistreer word!  Kliek op die volgende skakel: https://justice.gov.za/inforeg/portal.html.

 

 Kursus

Aangebied deur VBO Forum en NGK Argief

Persone is steeds welkom om vir dié kursus te registreer.  Na registrasie en ontvangs van bewys van betaling sal jy dan log in details ontvang (gewoonlik binne 48 uur) om op Hugenote Kollege se aanlyn platform die opleiding te voltooi.

NavraeBridget Leibbrandt [Tel 021 808 3624/ [email protected]]

Koste R50.

Kliek op die skakel: https://forms.gle/xBQ8DcN84EMJbUyi7

Share