TAAKSPAN EN WERKSAAMHEDE

 

NOORDELIKE SINODE

BRUGBEDIENING

EKONOMIE 

JEUG

MENTORAAT

MISSIONALITEIT

TAAKSPAN: BRUGBEDIENING

LEIER:Christoph Müller

In hierdie video gesels Ds. JG Janse van Rensburg oor wat brug bediening behels en hoe gemeentes in ‘n tyd van transissie daarby kan baatvind.

Brugbediening het ontwikkel uit die behoeftes wat daar by gemeentes onstaan het om in tye van transformasie ‘n duidelike begrip te hê rakende hul roeping en die uitleef daarvan in ‘n vinnig veranderende leefwêreld.

KONTAK: Christoph Müller

15 + 3 =

Die Covid-19 situasie het alles onder die vergrootglas kom plaas. Heelwat gemeentes staan tans voor die uitdaging om juis dit wat genoem is aan te spreek. Om in ons sinode hierdie behoefte effektief aan te spreek, moet ons:

1. Leraars uitnooi om as opgeleide brugleraars beskikbaar te raak om ons gemeentes behulpsaam te wees. Inligting rakende die kursus is beskikbaar by die Sentrum vir Kontekstuele bediening by UP.

2. Opgeleide brugleraars in elke ring beskikbaar hê.

* Ons wil leraars daarom versoek om dit ernstig te oorweeg om hierdie gereedskap ook deel te maak van julle vaardighede.

* Ons wil ringskommissies versoek om te bevestig watter leraars in julle ring die opleiding suksesvol deurloop het.

Sodanige persone moet asseblief hulle name aan die Taakspan Brugbediening deurgee.

Christoph Müller

Christoph Müller

Taakspan sameroepoer

TAAKSPAN jeug

LEIER:Corné Randall

Baie gemeentes ervaar die uitdaging om inklusief te wees teenoor verskeie generasies.

Die Dink Jeug Noord span plaas hierdie onderwerp op die tafel met die vraag: “Hoe laat ons jongmense welkom voel in ons gemeentes?”

KONTAK: Corné Randall

Cell: 072 207 8350

KONTAK: Paul Grobler

Cell: 082 653 5734

13 + 7 =

TAAKSPAN missionaliteit

LEIER:Hannes Bezuidenhout

Frans du Plessis

Frans du Plessis

Missionaliteit voorsitter

Die Missionale Taakspan is opgewonde daaroor om met ‘n vars, lewendige, inspirerende “blog” te begin wat ons almal aan die hand van “Together Towards Life” aanhits om op reis met ons eie missionale verstaan te gaan.
Die gesprek is interaktief en ons sal dit baie waardeer as jy lidmate, kennisse, netwerke van watter afkoms ookal sal nooi om saam te gesels oor missionale kerkwees en Christen wees.

*  Om die “blog” oop te maak, kliek op dié skakel: http://ngbrits.com/2019/02/28/missionale-kerkwees-aan-die-hand-van-ttl/

 

 

Aanbieding 

Tydens die afgelope Sinodale Dienraad (SDR) vergadering het Lourens Bosman (Algemene Sinode) ‘n aanbieding kom doen oor die Missionaliteit in die NG Kerk.
Kliek hier vir die volledige aanbieding.

KONTAK:Frans du Plessis

Cell:078 095 0616

13 + 14 =

Share