Werksaamhede

 

NOORDELIKE SINODE SE FOKUSAERAS

MISSIONALITIET

BRUGBEDIENING

LEIERSKAP

 JEUG

MISSIONAAL IN PRAKTYK

MISSIONAAL IN GEWOONTES

MISSIONAAL IN HOUDING

JEUG – DIE KERK VAN DIE TOEKOMS

LEIERS WAT LIEFDE UITDRA

LEIERS WAT DIEP LUISTER

Share